h

Afdeling

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

De SP afdeling Doetinchem is op 28 februari 2004 opgericht en heeft nu ongeveer 105 leden. Daarvan zijn er zo'n 25 actief betrokken bij de afdeling. Op dit moment zijn er ongeveer 140 plaatselijke SP afdelingen actief en iedere gemeente in Nederland valt binnen zo'n afdeling.

Foto: SP

Ongeveer 11% van de Doetinchemmers hebben tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen op de SP gestemd. We zitten met 3 van de 31 zetels in de gemeenteraad.

Binnen en buiten het parlement werkt de SP aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Leden van de SP zijn o.a. arbeiders en studenten, verpleegkundigen en onderwijzers, accountants en loodgieters, scholieren en gepensioneerden. Elk lid maakt deel uit van een lokale afdeling en kan daar deelnemen aan activiteiten, scholingen, discussies en besluitvorming.

De ledenvergadering van onze afdeling krijgt minimaal 1 x per jaar de kans om bestuursleden voor het afdelingsbestuur te keizen. Het afdelingsbestuur is belast met het besturen van de afdeling en bestaat uit ten minste vijf leden.

De afdelingsvoorzitter en de organisatiesecretaris van onze afdeling zijn in hun functie gekozen. Andere taken zoals penningmeester worden binnen het bestuur verdeeld.

De afdelingsvoorzitter, organisatie-secretaris en fracgtievoorzitter vormen het dagelijks bestuur van de afdeling, en vormen aangevuld met andere bestuursleden het afdelingsbestuur. De afdelingsvoorzitter (of organisatie-secretaris) vertegenwoordigd de afdeling in de Partijraad, het hoogste orgaan van de SP. Tevens kiezen de leden hun eigen afvaardiging naar regioconferenties en congressen.

De SP heeft sinds 1994 een stevige voet aan de grond in de Nederlandse en Europese politiek. In de Tweede Kamer heeft de partij 14 volksvertegenwoordigers. Verder hebben we 4 zetels in de Eerste Kamer.

SP-volksvertegenwoordigers storten de vergoeding die zij ontvangen (minus hun onkosten) in de partijkas. Dat draagt er in hoge mate aan bij, dat de SP veel campagnes, scholingen en acties kan financieren. Zo maken we tevens duidelijk dat  politici geen zakkenvullers hoeven te zijn.

Volg het menu van deze website en je vindt ons programma, standpunten, publicaties, nieuws en vele manieren om iets bij te dragen aan de activiteiten van de SP voor een beter Nederland.

Word actief, Word SP lid!

            

U bent hier