h

Afdeling

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

De SP afdeling in Doetinchem is op 28 februari 2004 opgericht en bestaat uit veel actieve en betrokken leden.

De SP in Doetinchem zet zich in voor een betere gemeente waarbij onze drie kernwaarden, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit, centraal staan. Dit doen we voor de inwoners, maar vooral mét de inwoners. We gaan de buurten in om te horen wat er speelt en voeren samen met inwoners actie. Zoals we bijvoorbeeld deden met de bezetting van het kantoor van Sensire samen met de thuiszorgmedewerkers, de actie voor de aanleg van het dubbelspoor en de actie tegen de komst van het tankstation bij de Zumpe.

Bij de SP zijn het de leden die het doen, zonder leden geen afdeling en geen partij. Het zijn ook de leden die het voor het zeggen hebben bij de SP. Zij kiezen bijvoorbeeld het afdelingsbestuur en beslissen over lokale- en landelijke kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s. De ledenvergadering van de afdeling bespreekt minimaal een keer per jaar alle belangrijke beslissingen in de afdeling en kiest haar eigen afvaardiging voor de regioconferenties en congressen. Elk lid kan meedoen aan activiteiten en aan lokale en landelijke cursussen. De actieve leden vormen samen met het bestuur en de fractie de kerngroep van de afdeling.

Foto: SP

BESTUUR

Het afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling.

Elke twee jaar kiezen de leden het afdelingsbestuur dat uit minimaal 5 leden bestaat. Hierbij worden de afdelingsvoorzitter en organisatiesecretaris in functie gekozen. De overige taken, zoals bijvoorbeeld penningmeester of kerngroepcoördinator, worden binnen het bestuur verdeeld.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de afdelingsvoorzitter, de organisatiesecretaris en de fractievoorzitter.

De afdelingsvoorzitter is de eerstverantwoordelijke voor de hele afdeling, inclusief raadsfractie en de lokale SP-activiteiten. De afdelingsvoorzitter vertegenwoordigt de afdeling en haar leden in de Partijraad, het hoogste orgaan binnen de SP. Onze bestuursleden stellen zich hier aan je voor.

FRACTIE

In 2010 deed de SP in Doetinchem voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en kwam meteen met 3 van de 31 zetels in de gemeenteraad. Vanaf die tijd vinden de inwoners van Doetinchem dat de SP thuishoort in de Doetinchemse gemeenteraad, want ook nu maken wij met 3 zetels het verschil. Dit doen we zowel in de raad als op straat, onze fractie staat tussen de mensen in de wijken en in de dorpen. Uitrusten op het pluche is er voor ons niet bij, ons motto is en blijft "Geen fractie, zonder actie".

Onze fractieleden doen hun werk niet voor status of geld en daarom dragen zij een groot deel van hun raadsvergoeding af aan de partij. Door deze solidariteitsregeling kan de SP haar eigen organisatie, campagnes en scholingen financieren. Hier vind je meer informatie over onze mensen in de gemeenteraad.

Volg het menu van deze website voor meer informatie over de SP in Doetinchem en de vele manieren om mee te doen!

Word actief, Word SP lid!

            

U bent hier