h
Blijf niet mokkend aan de kant staan...

28 juni 2024

Prullenbakken van de Caenstraat voor de gemeenteraad

Foto: SP

De bewoners van de Caenstraat hebben op een ludieke manier de problemen met het afval in hun buurt onder de aandacht gebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Lees verder
27 mei 2024

25 MEI: SUPERZATERDAG IN ARNHEM

Foto: SP

Één nationaal OV-bedrijf, waardoor ons Openbaar Vervoer beter en betaalbaar wordt. Door het invoeren van een miljonairsbelasting kunnen dit soort publieke voorzieningen worden bekostigd. Dé inzet voor de verkiezingen van het Europese Parlement: Samen komen wij op voor een Europa waar niet de winsten, maar de mensen voorop staan!

Lees verder
22 mei 2024

Gelderse SP-afdelingen massaal in actie voor fatsoenlijk openbaar vervoer

Foto: SP

Op zaterdag 25 mei komen bijna alle SP-afdelingen uit Gelderland samen in Arnhem. Zij komen op het Arnhemse Centraal Station in actie voor goed bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer, dat in collectieve handen is. De SP ergert zich al lange tijd aan de grote hoeveelheid private vervoersbedrijven en ziet in plaats daarvan liever één regionale of nationale vervoerder. Arnhem is bewust gekozen als symbolische locatie: Op Station Arnhem komen verschillende vervoerders bij elkaar en mensen moeten hier vaak meerdere malen van vervoerder wisselen. Dat is natuurlijk gekkenwerk. Zeker als je bedenkt dat veel van die vervoerders in handen zijn van buitenlandse investeerders.

Lees verder
8 mei 2024

Bewoners Caenstraat presenteren Zwartboek over afvalproblemen

Foto: SP

Woensdagmiddag 8 mei werd een zwartboek gepresenteerd door het actiecomité STOP afvaloverlast Caenstraat. Zij zijn het zat dat er niet naar hen geluisterd wordt. De Gemeente, Sité en Buha waren uitgenodigd maar schitterden door afwezigheid. Ze bleken allemaal te druk om het zwartboek van Jeroen Peters, woordvoerder van de bewoners, in ontvangst te nemen. Dit weerhield het actiecomité er echter niet van om, met begeleiding van onze Doetinchemse SP'er Erik van der Woude, de al geplande bijeenkomst toch door te laten gaan.

Lees verder
5 april 2024

SP DOETINCHEM STEMT TEGEN NIEUWE PARKEERVISIE

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart werd de nieuwe Parkeervisie behandeld. En zoals in het Doetinchems Vizier van 2 april ook te lezen was heeft de fractie van SP Doetinchem hier niet mee ingestemd.

Lees verder
20 maart 2024

GOED BEZOCHTE BIJEENKOMST OVER AFVAL IN DE CAENSTRAAT

Foto: SP

Eind 2023 zijn vrijwilligers van SP Doetinchem begonnen met een onderzoek onder de bewoners van de flats aan de Caenstraat naar aanleiding van klachten over de problemen die zij ondervinden met het afvalbeleid van BuHa en Sité. We gingen bij de bewoners langs en openden een online meldpunt. De uitkomst was reden voor de SP om op 16 maart jl. een bijeenkomst te organiseren die goed bezocht werd. Met de aanwezige bewoners bespraken we de problemen en hebben een begin gemaakt met het bedenken van oplossingen voor het afvalprobleem in de buurt.

Lees verder
28 februari 2024

SP Doetinchem bestaat 20 jaar!

Foto: SP

Op een koude zaterdag, 20 jaar geleden op 28 februari 2004, besloot de partijraad onder leiding van Jan Marijnissen dat Doetinchem een volwaardige afdeling van de SP mocht worden. Als eerste voorzitter van deze afdeling herinner ik het me nog als de dag van gisteren. Een indrukwekkende bijeenkomst met al die voorzitters en illustere partijbestuursleden. In het jaar daaraan voorafgaand waren een aantal actieve SP’ers aan de slag gegaan om ook in Doetinchem een eigen afdeling van de grond te krijgen. 

Lees verder
15 februari 2024

Heeft de raad zich er in laten luizen?

Foto: Bescherm de Zumpe / bescherm-de-zumpe.nl

In de Gelderlander van 12 februari jl. stond een artikel over het tankstation in aanbouw aan de Oostelijke Randweg (ORW).  De Doetinchemse SP was al vanaf het begin tegen de aanleg van de ORW en heeft in de gemeenteraad fel oppositie gevoerd, ook tegen het tankstation. Dit tankstation werd op het laatste moment aan de plannen voor deze rondweg toegevoegd, met als belangrijk argument dat het tankstation met LPG niet in de woonwijk De Hoop kon blijven.

Lees verder
6 februari 2024

IN MEMORIAM: CHANTAL DE VRIES

Foto: SP

Eind januari bereikte ons het bericht dat Chantal de Vries op 52-jarige leeftijd is overleden. Chantal kreeg vorig jaar de diagnose kanker en heeft helaas nog maar weinig tijd gekregen.

Lees verder
29 januari 2024

AFVAL MELDPUNT VOOR BEWONERS VAN DE CAENSTRAAT

Foto: SP

Nadat Sité de containerruimtes in de flats heeft afgesloten, ontving de Doetinchemse SP van verschillende kanten berichten dat dit tot problemen leidt voor de bewoners. Problemen met het afval thuis én op straat.
De flatbewoners kunnen nu dus opdraaien voor de door de gemeente en Sité veroorzaakte problemen. Dat laten we niet zomaar gebeuren en daarom komen we in actie!

Lees verder

Pagina's