h

GOED BEZOCHTE BIJEENKOMST OVER AFVAL IN DE CAENSTRAAT

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

20 maart 2024

GOED BEZOCHTE BIJEENKOMST OVER AFVAL IN DE CAENSTRAAT

Foto: SP

Eind 2023 zijn vrijwilligers van SP Doetinchem begonnen met een onderzoek onder de bewoners van de flats aan de Caenstraat naar aanleiding van klachten over de problemen die zij ondervinden met het afvalbeleid van BuHa en Sité. We gingen bij de bewoners langs en openden een online meldpunt. De uitkomst was reden voor de SP om op 16 maart jl. een bijeenkomst te organiseren die goed bezocht werd. Met de aanwezige bewoners bespraken we de problemen en hebben een begin gemaakt met het bedenken van oplossingen voor het afvalprobleem in de buurt.

Zonder overleg vooraf sloot Sité de containerruimtes in de flats, met als gevolg dat er nu te weinig groen- en papiercontainers zijn en is er een toename van zwerfafval. Hierdoor is er inmiddels ook sprake van overlast door ongedierte (o.a. ratten) die op het (zwerf-)afval afkomen.
Veel bewoner zijn het niet eens met het sluiten van de containerruimtes en ervaren last van het tekort aan aanbiedpunten voor hun afval. Containers worden niet vaak genoeg geleegd, de zakken met plastic afval vallen van de haken, of er is geen plek meer om ze op te hangen. Maar Sité en BUHA doen niets of nauwelijks iets met de meldingen van bewoners om de afvalproblemen effectief en goed aan te pakken, terwijl bewoners wel de veel te hoge rekening ervoor moeten betalen. Zoals er gezegd werd tijdens de bijeenkomst: “Sité en BuHa hebben bepaald, terwijl de bewoner betaald!”

Een groepje bewoners gaat nu samen met hulp van enkele SP vrijwilligers aan de slag om de ideeën en plannen die tijdens de bijeenkomst zijn aangedragen, verder uit te werken en om te zetten in een actie. Om bij de gemeente en de verhuurder te kunnen gaan afdwingen dat zij de afvalinzameling bij de flats nu eindelijk eens goed gaan organiseren. De datum voor een volgende bijeenkomst met alle bewoners is ook alweer gepland. De bewoners voelen zich als individu door BuHa en Sité niet serieus genomen, maar nu zetten ze gezamenlijk de schouders eronder, want samen staan ze veel sterker!

Reactie toevoegen

U bent hier