h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

8 november 2015

coalitie blijft gesloten blok

Foto: SP

Donderdag 5 november is de begroting voor 2016 behandeld in de gemeenteraad van Doetinchem. De SP had, samen met de PVdA en Gemeentebelangen Doetinchem een alternatieve begroting gemaakt. Helaas heeft de coalitie het aanpassen van de begroting op geen enkel vlak serieus willen bespreken. De rijen bleven gesloten. Het college bepaalt en de coalitiepartijen lopen er als makke schapen achteraan.

Lees verder
3 november 2015

Begroting 2016: ‘College toont ware gezicht. Dat moet echt anders!’

Foto: SP

Op 5 november aanstaande gaat de Doetinchemse gemeenteraad in debat over de politieke keuzes voor 2016. Gebeurde er de eerste twee jaar na de verkiezingen nog relatief weinig, met de Begroting 2016 laat het college zijn ware gezicht zien. Er wordt flink bezuinigd. Op de huishoudelijke hulp, op het sporten en de muzieklessen voor kinderen die in armoede leven, op de vrijwilligersvergoeding voor mensen met een uitkering, op de bijzondere bijstand.

Lees verder
30 oktober 2015

SP Doetinchem steunt medewerkers Sociale Werkplaatsen in hun strijd voor een betere CAO

Foto: SP

Woensdagochtend 28 oktober om 10.15 uur vertrokken ongeveer 200 werknemers van de sociale werkvoorzieningen Hameland, Presikhaaf en WEDEO vanaf het WEDEO-terrein naar het gemeentehuis in Doetinchem. Onder hen natuurlijk ook leden van de SP. Namens de FNV was aanwezig bij deze demonstratie prominent Ruud Kuin.

Lees verder
26 oktober 2015

Oproep: steun aanstaande woensdag de Wedeo-mensen!

Foto: SP

Woensdag 28 oktober a.s. gaan de mensen van de Sociale Werkplaats (Wedeo) in Doetinchem actie voeren voor een nieuwe CAO. Dat is hard nodig! En ze kunnen daar alle steun bij gebruiken! De actie wordt door Wedeo georganiseerd in samenwerking met de FNV. Leden van de plaatselijke SP-afdeling komen ook, herkenbaar en wel.

Lees verder
24 september 2015

Ron Meyer spreekt over young&united en ontmoet sp-leden in Doetinchem

Foto: SP

Op maandag 5 oktober komt kandidaat partijvoorzitter Ron Meyer naar Doetinchem om in gesprek te gaan met onze leden. Ook leden van de ons omringende afdelingen zijn welkom. Ron zal in elk geval wat vertellen over Young&United. Dat is een beweging van werkende jongeren tussen de 17 en 23 jaar die strijdt voor volwassen loon vanaf 18 jaar, voor meer vaste contracten, en voor banen waarvan je kunt leven. Young&United wordt gesteund door de FNV en diverse (jongeren)organisaties. Y&U werkt ook samen met ROOD, de jongerenafdeling van de SP.

Lees verder
16 september 2015

Noaberplicht 2015....

Foto: SP

Nijmegen heeft zijn vierdaagseterrein, Arnhem heeft zijn koepel......

Lees verder
10 september 2015

Dub... spo... in de Achte......?

Foto: Suzanne

Kun je de titel hierboven ontcijferen? Kijk eens rustig naar de gave spotprent dan lukt het zeker. Het provinciebestuur beloofde in het coalitieakkoord (VVD-CDA-D66-PvdA) werk te zullen maken van dubbelspoor tussen Zevenaar en Doetinchem. Nauwelijks is de regeerperiode begonnen of nu komt al het nieuws naar buiten dat daarvoor onvoldoende financële middelen aanwezig zijn. Kennelijk ging het om een loze belofte.

Lees verder
5 augustus 2015

ACTIEGROEP RED DE ZORG DOETINCHEM START ACTIE VOOR DEMONSTRATIE 12 SEPTEMBER

Foto: SP

Dinsdag 3 augustus is de actiegroep Red de Zorg Doetinchem bij elkaar gekomen. Marietje (zorgorganisatie TSN), Dickie (TSN), Reina (TSN), Jolanda (Zorgkompas) en Saskia (SP) hebben een plan gemaakt om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen naar de demonstratie in Amsterdam op 12 september a.s.

Lees verder
28 juli 2015

red de zorg na de zomer nog sterker en nog groter

Foto: SP

Op 12 september organiseert de FNV een grote 'Red de Zorg'-demonstratie in Amsterdam. De afbraak van onze zorg moet gestopt worden. Kom ook!

Lees verder
7 juli 2015

Misstanden bij verplichte arbeid

Foto: SP

De SP krijgt regelmatig signalen van mensen over onderwerpen die aandacht behoeven. De SP neemt dit soort signalen altijd serieus en doet daar onderzoek naar. Enige tijd geleden kwam er een tip binnen over mogelijke misstanden bij het te werk stellen van uitkeringsgerechtigden uit Doetinchem.

Lees verder

Pagina's