h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

20 december 2019

Meer tunnelvisie dan tunnel

Een stevig debat over de verbreding van de Europaweg kon niet verhinderen dat het plan om deze weg te verbreden vanaf de A18 tot vlak voor de spoorwegovergang donderdag 19 december werd aangenomen in de Doetinchemse raad. Dit ondanks aanhoudende protesten van buurtbewoners die in grote getale op de publieke tribune hadden plaatsgenomen.

Lees verder
25 november 2019

Al meer dan 180 handtekeningen tegen het Van der Valk Hotel

Foto: SP

Na een eerste bijeenkomst zijn vrijdag 22 november buurtbewoners met de SP in Dichteren langs de deur gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de komst van het Van der Valk hotel. En met succes! Meer dan 85 handtekeningen werden in anderhalf uur verzameld.

Lees verder
19 november 2019

SP start petitie tegen komst Van der Valk

Foto: SP

Van der Valk is van plan een groot hotel te gaan bouwen aan de rand van Doetinchem. Wonen in het groen en in de ruimte komt daarmee onder druk te staan. Binnenkort besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt. Maar niet als het aan de SP ligt. Samen met buurtbewoners zetten we alles op alles om te voorkomen dat het hotel op deze plek komt ==> petitie!

Lees verder
8 november 2019

begroting 2020; een enorme kater

Foto: SP

Wat het hoogtepunt van de lokale democratie had moeten zijn (woorden D66), werd een dieptepunt. 5,5 uur debatteren mondde uit in wat daarvoor al bekend was: de coalitiepartijen stemden voor de bezuinigingen en de begroting zonder dat er enige wijziging in was aangebracht.

Lees verder
28 september 2019

Omwonenden, laat je stem horen over het Van der Valk hotel

Foto: SP

De SP heeft op 26 september opnieuw tegen de komst van het Van der Valk bij de A18 afslag naar Dichteren gestemd. We roepen buurtbewoners van de wijk Dichteren op om hun bezwaren te laten horen en een zienswijze in te dienen bij de gemeente Doetinchem. De SP zal de omwonenden helpen in hun strijd tegen het Van der Valk hotel aan de Europaweg.

Lees verder
23 augustus 2019

SP Doetinchem opent Meldpunt GGnet

Foto: SP

De geestelijke gezondheidszorg is ziek. Dat blijkt uit een tekort aan crisisopvangbedden, chronisch personeelstekort en een hoge werkdruk bij GGnet. Moedige medewerkers hebben de noodklok geluid, maar blijkbaar is dit niet genoeg voor directie en politiek om in actie te komen. Daarom heeft SP Doetinchem een meldpunt geopend.

Lees verder
21 augustus 2019

Zorgverleners luiden de noodklok

Foto: freepik / freepik.com

De SP heeft vragen gesteld in de Tweede Kamer en aan het college van Doetinchem over het bericht in de Gelderlander van 21 augustus waarin moedige medewerkers van GGnet de noodklok hebben geluid over het tekort aan bedden voor crisisopvang van mensen in geestelijke nood.

Lees verder
28 juni 2019

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

Foto: dwangarbeidGroningen / dwangarbeidgroningen.nl
Teleurstellend, dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU gisteren geen debat wilde aangaan over Laborijn. Want "ze hadden zch niet voorbereid". Hoe kun je nou niet voorbereid zijn op een debat over de grootste crisis van de laatste jaren? Die zich NU afspeelt, NU actueel is en dus NU aandacht verdient in onze raad. De SP is wel het debat aangegaan.
 
We hebben daarbij de volgende eisen gesteld:
  1. Maak excuses aan voor de manier waarop er in deze en voorgaande raadsperiode met mensen is omgegaan.
  2. Breng in kaart welke mensen er nadeel hebben ondervonden en repareer dit.
  3. Zorg dat de medewerkers goed ondersteunt worden en kijk goed welke medewerkers op de juiste plek zitten en welke niet.
  4. Laat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk.
  5. Doe ook onderzoek naar hoe er omgegaan wordt met mensen in de sociale werkvoorziening en betrek wat ik daarover zojuist heb gezegd.
  6. Kom met een oordeel over de rol van het college, het AB en het DB en wat daarbij anders moet in de toekomst en vertel hoe het vertrouwen dat nu ontbreekt, indien mogelijk weer hersteld zou kunnen worden.

Foto: Maurits Gemmink
Lees verder
12 juni 2019

Schokkende uitkomsten rapport Laborijn

Foto: Saskia Dolleman

Het onderzoek naar de bejegening van onze inwoners door Laborijn is afgerond en op 12 juni is het rapport door Berenschot gepresenteerd. Hoewel het rapport nog goed bestudeerd moet worden is de conclusie al wel dat er geen sprake is van incidenten, maar van structurele ernstige problemen. Dusdanig ernstige conclusies dat wat de SP betreft de leiding van Laborijn hieraan haar conclusies zou moeten verbinden.

Lees verder
5 juni 2019

Jasper van Dijk over basisinkomen bij PvdA Doetinchem

Foto: VPRO / VPRO

Vrijdag 14 juni organiseert PvdA Doetinchem een Tegenlicht Meet Up in samenwerking met de VPRO over het basisinkomen. Naast SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk zullen, onder leiding van Hans Alberse, ook Alexander de Roo, voorzitter Vereniging Basisinkomen en Willem Banning (FNV – bestuurder Uitkeringsgerechtigden) hun licht laten schijnen over dit onderwerp.

Lees verder

Pagina's