h

Doetinchem wil dat kabinet verhuurderheffing afschaft

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

29 mei 2020

Doetinchem wil dat kabinet verhuurderheffing afschaft

Foto: SP

De druk op het kabinet om de verhuurderheffing af te schaffen wordt van alle kanten verder verhoogd. Ook de gemeente Doetinchem roept het kabinet op om de verhuurderheffing af te schaffen. Het wordt hoog tijd dat deze maatregel van de vorige crisis afgeschaft wordt en gewone huurders niet langer betalen voor de bankencrisis van 2008.

De SP riep het college bij het debat tijdens de raadsvergadering van 28 mei, mede namens CDA, PvdA, GroenLinks en SGP-ChristenUnie op, om een duidelijk signaal af te geven aan het kabinet om de verhuurdersheffing af te schaffen. De verhuurdersheffing bestaat sinds 2013. Verhuurders die meer dan 50 woningen verhuren, betalen een bijdrage aan de staatskas. Landelijk gaat het om zo’n 1,7 miljard euro per jaar.

Fractievoorzitter Hans Boerwinkel: “Vorig jaar hebben 180 woningbouwcorporaties bezwaar gemaakt tegen deze heffing. Ook Sité woondiensten uit Doetinchem heeft laten weten af te willen van de verhuurdersheffing. Ook de gemeente Doetinchem wil nu dat het kabinet stopt met deze heffing. Sinds de invoering in 2013 zijn er in Nederland al 100.000 minder sociale huurwoningen gebouwd. Dus afschaffing zorgt ervoor dat corporaties als Sité weer meer woningen kunnen bouwen en daarnaast meer bestaande sociale huurwoningen verbeterd en verduurzaamd kunnen worden.”

Wethouder Lambregts omarmde ons voorstel en hoopte dat ook andere gemeenten in de Achterhoek een duidelijk signaal richting het kabinet willen afgeven, zodat de druk van nog meer kanten verder verhoogd wordt.

De SP diende ook een voorstel in om de huurverhoging terug te draaien, maar daar bleek nu geen meerderheid voor, dus dat voorstel gaan we op een later moment opnieuw indienen.

Naast de huren hebben we natuurlijk ook gevraagd om van de zorgbedrijven te eisen dat de medewerkers fatsoenlijke bescherming krijgen om hun werk veilig voor henzelf en voor hun cliënten te doen. Ook vroegen we extra aandacht voor alleenstaanden, en in het bijzonder de ouderen. De kans dat ze eenzaam worden in deze coronacrisis is veel groter dan normaal.

U bent hier