h

Bescherm onze zorgmedewerkers en hun cliënten!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

1 april 2020

Bescherm onze zorgmedewerkers en hun cliënten!

Foto: Hans Boerwinkel

Er bereiken de SP diverse signalen dat mensen die in de thuiszorg werken dat zonder beschermingsmiddelen moeten doen. Dit terwijl ze werken bij vooral kwetsbare mensen. Zij gaan met angst voor hun cliënten en voor henzelf naar hun werk. Vaak wordt zelf maar met provisorische mondkapjes en andere beschermingsmiddelen gewerkt.

Naast de RIVM aanwijzingen van hoesten en niesen in de arm en thuis blijven krijgen medewerkers in de zorg bijvoorbeeld onderstaande aanwijzingen mee:

 • Bij binnenkomst wordt begroet zonder aanraking. Dat wil zeggen, vermijdt het handen schudden en ander direct fysiek contact.
 • Mensen met ziekteklachten zoals niezen, hoesten, keelpijn, een loopneus of verhoging moeten zich melden bij hun coördinator. In overleg worden de werkzaamheden van de medewerker aangepast of stilgelegd.
 • Mensen die contact hebben gehad met een corona-besmetting moeten zich melden bij hun coördinator en direct de eigen huisarts bellen. In overleg worden de werkzaamheden van de medewerker aangepast of stilgelegd.
 • Medewerkers die vertrekken naar of terugkomen uit een risicogebied dienen zich te melden bij hun coördinator. Reis niet meer af naar het buitenland.
 • Daarnaast zijn er signalen dat om verdere verspreiding van het coronavirus te verminderen er zorgaanbieders zijn die de huishoudelijke verzorging (vanuit de Wmo) verminderen of stopzetten. Ook horen wij dat een aantal zorgaanbieders die wijkverpleging biedt (vanuit de Zvw) deze vorm van zorg verminderen of stopzetten. Dat zijn zorgelijke signalen. 

SP Fractievoorzitter Hans Boerwinkel heeft daarom de volgende vragen aan het college van de gemeente Doetinchem:

 1. Is het college bekend met het feit dat mensen die in opdracht van de gemeente in de thuiszorg werken geen beschermingsmiddelen hebben?
 2. Deelt het college de mening dat dit niet strookt met de aanwijzingen en voorschriften van zoveel mogelijk thuis blijven om elkaar niet te besmetten?
 3. Is het college het met de SP eens dat het vreemd is dat mensen in een verzorgingstehuis totaal geen bezoek meer mogen ontvangen, terwijl kwetsbare mensen thuis een medewerker over de vloer krijgen zonder beschermingsmiddelen die even later bij een andere kwetsbare persoon haar werk moet doen?
 4. Deelt het college de mening dat bij ziekteklachten er geen sprake kan zijn van aangepaste werkzaamheden, maar dat de medewerker onmiddellijk thuis dient te blijven?
 5. Deelt het college de mening van de SP dat de verantwoordelijkheid nu grotendeels bij de thuishulp wordt gelegd en dat dit tot extra stress en angst leidt?
 6. Is het college bereid om contact op te nemen met de thuiszorgorganisaties en hen te verzoeken om hun medewerkers van beschermingsmiddelen te voorzien?
 7. Is het college bekend met zorgaanbieders die de huishoudelijke verzorging verminderen of stopzetten? Zo ja, hoe vaak komt dit voor? Zo nee, is het college bereid te onderzoeken of en hoe vaak dit voorkomt?
 8. Is het college bekend met zorgaanbieders die wijkverpleging verminderen of stopzetten? Zo ja, hoe vaak komt dit voor? Zo nee, is het college bereid te onderzoeken of en hoe vaak dit voorkomt?
 9. Op welke wijze gaat het college er zorg voor dragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden met inachtneming van de gezondheid van zorgverleners?

U bent hier