h

HUURDERS PROTESTEREN TEGEN HUURVERHOGING

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

24 juni 2020

HUURDERS PROTESTEREN TEGEN HUURVERHOGING

Foto: Caro Alvarez

0% huurverhoging is genoeg. Dat vinden huurders van Sité, Rebo en andere verhuurders. Daarom hebben zij woensdag 24 juni met stoepkrijt een grote 0% getekend voor de kantoren van Sité en Rebo. Huurders draaien nog altijd op voor de vorige crisis. Zij moeten vanaf 1 juli weer een huurverhoging betalen. Daar hebben zij genoeg van. Daarom doen huurders, bijeengebracht door de SP, overal in het land deze week tijdens de ‘nationale actieweek tegen de huurverhoging’ dit soort acties.

Caro Alvarez, één van de huurders: ‘Op 1 juli gaan de huren weer omhoog, terwijl de helft van de huurders vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen door de coronacrisis de inkomsten terug. Wéér een huurverhoging doorvoeren is oneerlijk’.

Caro is 29 en woont alleen. Ze moet nu iedere maand 18,- euro extra aan huur betalen. Caro heeft een minimuminkomen en zo’n huurverhoging gaat direct van het budget voor de basisbehoeftes, zoals eten, af. Caro: “De huur zou maximaal 25% van je inkomen moeten zijn. Het is genoeg geweest!”

De afgelopen weken meldden zich meer dan 20.000 huurders als Caro bij de SP. In tientallen steden laten zij nu van zich horen, van Amsterdam tot Doetinchem, van Groningen tot Heerlen. Hans Boerwinkel, fractievoorzitter van de SP in Doetinchem: ‘‘Sinds 2013 is de huur met gemiddeld 18,5% gestegen. Deze huurexplosie komt niet uit de lucht vallen. Politici maakten van wonen een markt. We zitten nu in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden. Particuliere verhuurders willen hun winst maximaliseren en huurders van woningcorporaties betalen nog altijd voor de vorige crisis vanwege de verhuurderheffing, die is ingevoerd om de schatkist te vullen na de redding van de banken in 2008.  Zonder die huurdersbelasting zouden de huren maandelijks € 70,- lager zijn. Het is hoog tijd om de zoveelste huurverhoging te stoppen en de markt uit onze volkshuisvesting te halen. Woningen zijn niet om winst mee te maken, maar om in te wonen.” 

Foto: Renee Berkhuysen

Druk op Woonminister Ollongren groeit
In de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert het SP-voorstel uit te voeren. Zelfs een motie van afkeuring heeft haar nog niet in beweging kunnen krijgen. De acties van de SP en de huurders verhogen de druk op de minister, die het toch al moeilijk heeft. Hans Boerwinkel: ‘Ollongren regeert het land zonder te luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders, die direct in de problemen komen door haar keuze. Het is hoog tijd dat ze stopt met de baron te spelen en gaat luisteren naar de Eerste Kamer en de huurders. Ze moet de huurverhoging stoppen. Doet ze dat niet, dan brengt ze zichzelf in de problemen.’

Huurders die zich willen aansluiten bij de acties, kunnen zich melden via sp.nl/stopdehuurverhoging.

Foto: Hans Boerwinkel

U bent hier