h

Laten we samen uitgaan van waarde boven winst

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

16 april 2020

Laten we samen uitgaan van waarde boven winst

Foto: Saskia Dolleman

De coronacrisis laat ons beseffen dat we het in Nederland helemaal anders moeten gaan doen, betoogt Jasper Knipping (SP).

Het coronavirus beheerst ons dagelijkse leven en legt tegelijkertijd zaken bloot in onze samenleving. Hoe mooi is het om te zien dat er zo veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen, ondernemers te helpen en de zorg en haar medewerkers te ondersteunen.

En de helden in onze frontlinie hebben het zwaar, extra zwaar. Want laten we niet vergeten dat ze al aandacht vroegen voor de werkdruk en werkomstandigheden voordat het coronavirus hier nog eens een flinke schep bovenop deed. De beroepskrachten in de gezondheidszorg draaien op overvolle toeren, zowel fysiek als mentaal en in de thuiszorg of in verpleeghuizen doen zij dit ook nog eens zonder beschermingsmiddelen.

Bedrijven kunnen bij minimaal 20 procent omzetverlies tot 90 procent van de loonsom vergoed krijgen van de overheid. Dat is heel mooi, maar niet zonder gevolgen of risico. Een grote groep flexwerkers zit inmiddels al zonder werk en zzp'ers worden minder ingezet. Mensen die ook hard werken, een bijdrage leveren aan de belasting en behoren tot een groep die er de afgelopen jaren financieel niet of nauwelijks op is vooruitgegaan; de lage en middeninkomens.

Aanspraak
En er komt geen controle op bedrijven die aanspraak doen op noodhulp. Tijdens en na de crisis moeten we de waarde van mensen belangrijker maken dan de winsten van bedrijven en zeker van de multinationals. Zij die goed weten wanneer ze hun hand moeten ophouden, moeten ook thuis geven wanneer er belasting betaald moet worden.
We zien nu welke mensen en beroepen cruciaal zijn voor onze samenleving. We zien welke sectoren extra hard getroffen worden door deze crisis.

Laten we, na ons terechte applaus, zorgen dat er na deze coronacrisis fundamentele veranderingen plaatsvinden in ons economisch systeem en binnen onze samenleving. Laten we samen uitgaan van waarde boven winst. Laten we zorgen voor gezonde en betaalbare woningen waarbij je woonlasten niet meer dan 25 procent van je inkomen vormen. Laten we zorgen voor loon waarbij je niet afhankelijk hoeft te zijn van toeslagen of de voedselbank. En laten we, via een coronataks, het geld daarvoor halen waar het zit. De 10 procent rijkste Nederlanders dragen een extra deel bij aan het herstel van de economie en multinationals, die gaan gewoon belasting betalen.

Jasper Knipping, bestuurslid SP Doetinchem

Opinie zoals gepubliceerd in de Gelderlander
Foto: Gelderlander / Gelderlander

U bent hier