h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

4 maart 2018

“zo preventief mogelijk”, Mondzorg voor kinderen dankzij SP plan op de agenda

Foto: renatalferro / pixabay
Geef het plan een naam; de Kindertandarts, de mondzorgbus of zoals vroeger de schooltandarts. Feit is dat in sommige wijken een kwart van de kinderen niet naar de tandarts gaat, ondanks dat zij tot 18 jaar zijn verzekerd. In deze gezinnen is mondzorg alleen ook vaak niet het probleem. Mogelijk spelen er financiële problemen, angst of misschien wel schaamte. Het is dus niet het enige waar we als gemeente mee aan de slag moeten, maar wel een heel belangrijk signaal. En juist die signalen moeten we oppakken willen we zo preventief mogelijk werken. 
Lees verder
24 februari 2018

SP lanceert plan voor Kindertandarts

Foto: SP

Er zijn in Doetinchem grote verschillen per wijk als het gaat om hoeveel kinderen nooit naar een tandarts gaan. Gemiddeld blijkt bijna een vijfde (17,6%) van de kinderen nooit naar de tandarts te gaan, maar in bijvoorbeeld Overstegen is dat ruim meer dan een kwart (27,2%)! Vaak komt dit doordat de ouders de tandarts zelf mijden, voornamelijk vanwege de kosten. Daardoor zien ook hun kinderen de tandarts niet. 

Lees verder
22 februari 2018

SP voorstel om menselijke maat toe te passen op de dansschool in Gaanderen aangenomen

Foto: Gera Matobo

In Gaanderen staat een dansschool, dansschool Berentsen. De dansschool bestaat al bijna 100 jaar, maar er zit weinig muziek meer in. Moderne jongeren hebben andere interesses en de dansschool als plek waar jongens en meisjes elkaar kunnen ontmoeten, lijkt ook achterhaald. Voor Ben Beijer die in de krant over zijn verkering schreef die hij bij Berentsen ontmoette tijdens het halfbal, is dat al bijna 60 jaar geleden. Tja, tijden veranderen.

Lees verder
22 februari 2018

Bedrijventerrein A18: veel problemen maar geen oplossing

Foto: SP

Elk jaar geeft de raad aan een accountant de opdracht om te controleren of de gemeente z’n geld rechtmatig uitgeeft. Ofwel, is er toestemming van de raad en worden de regels nageleefd. Een van die regels gaat over grond voor bedrijventerreinen. Daarin staat dat je best de tijd mag nemen om die grond te verkopen, maar niet te lang. Daar is een termijn van 10 jaar aan gehangen. Verkopen van alle grond kan uiteindelijk langer duren dan die 10 jaar, maar daar moet de raad dan elk jaar opnieuw een besluit over nemen. Dat ligt anders voor grond die je nog niet aan het verkopen bent. Die verkoop moet binnen de termijn van 10 jaar beginnen en als je dat niet redt, moet je maatregelen nemen: afboeken.

Lees verder
4 februari 2018

Buizen in Doetinchem, deel 2

Foto: Marleen

Zaterdag waren weer een aantal SP’ers op straat en langs de deur om te polsen wat de inwoners van onze speerpunten vinden en daarover met hen in gesprek te gaan. Dit keer waren we bij de Coop en omgeving in de Huet.

Lees verder
27 januari 2018

Buizen in Doetinchem

Foto: Marleen

Betaalbare en goede sociale huurwoningen, eenvoudig en goedkoop parkeren in het centrum, vrij reizen voor 65-plussers en mindervaliden in de daluren, goede thuiszorg en een eerlijker verdeling van de gemeentelijke lasten, dat zijn de thema’s waar de inwoners van Doetinchem hun ‘geld’ aan uit konden geven vandaag.

Lees verder
20 januari 2018

Saamhorigheid groot in Schöneveld

Foto: Marleen

Er is veel saamhorigheid in Schöneveld en de meeste mensen hebben een goed contact met hun buren. Een overwegend rustige buurt waar velen van u van aangaven dat het er prettig wonen is. Speeltuin Schöneveld wordt daarbij regelmatig genoemd als fijne ontmoetingsplek,  niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ook de supermarkt tegenover de speeltuin wordt genoemd als een plek waar je je buren tegenkomt en een praatje kunt maken. De buurtbewoners zijn over het algemeen tevreden over hun buurt en wijk. 

Lees verder
9 januari 2018

Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie SP Doetinchem succesvol en gezellig

Foto: Peter de Vos

We hadden een primeur! Tijdens deze ledenvergadering / nieuwjaarsreceptie werd voor het eerst direct door de leden gestemd op de kandidaten voor het landelijk bestuur. Partijdemocratie in actie! En het is goed gegaan, geen enkel stembiljet was ongeldig of blanco. Nu maar afwachten tot het landelijke congres op 20 januari wie onze nieuwe bestuursleden gaan zijn.

Lees verder
21 december 2017

SP en PvdA draaien bezuiniging op armoedebeleid voor 2018 en 2019 terug

Foto: Hans Boerwinkel

Op 21 december 2017 dienden de fracties van de SP Doetinchem en PvdA Doetinchem gezamenlijk een motie in om de recente bezuiniging op het armoedebeleid, deels terug te draaien. Deze motie kon rekenen op een raadsmeerderheid waardoor de bezuiniging in 2018 en 2019 van tafel is.

Lees verder
21 december 2017

Pinautomaat op de bongerd komt terug!

Foto: marleen

De burgemeester van Doetinchem heeft tijdens de raadsvergadering van 21 december 2018 gezegd dat de pinautomaat op de Bongerd in de wijk De Huet zo snel mogelijk terug komt. Dit n.a.v. vragen van fractievoorzitter Hand Boerwinkel van de SP in het vragenhalfuur.

Lees verder

Pagina's