h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

5 april 2017

Overlast van daklozen Doetinchem stijgt enorm

Foto: SP

Op maandag 4 april stond er een bericht in de Gelderlander dat de overlast door daklozen enorm is toegenomen.
Dat heeft de ons erg verbaasd. We zijn in Doetinchem al jaren bezig om het aantal daklozen terug te brengen. Er zouden allerlei oplossingen komen, zoals Skaeve Huse, maar tot op heden is er erg weinig van terecht gekomen.

Lees verder
23 maart 2017

Leenstelsel, AOW en WWZ – een duivelse driehoek.

Keuterboer, rietsnijder, turfsteker, en later fabrieksarbeider. In de geschiedenis van veel families komen dit soort beroepen voor. Deze voorbeelden komen toevallig uit mijn familie. Eén voorouder wordt zelfs in een belastingregister met naam en toenaam genoemd, met daarbij de mededeling “Is verarmd en kan niet betalen”. Je ziet het voor je: een arme man, een arm gezin, een schraal bestaan. Handen vol eelt, altijd koude voeten, karig eten. Een hard bestaan.

Lees verder
17 maart 2017

Aan de SP stemmers en SP activisten in Doetinchem

Foto: SP

Ik ben ongelofelijk trots op de inzet van al onze vrijwilligers in de afgelopen campagne. Ron Meyer heeft op de verkiezingsavond via Skype vanuit Den Haag Eef, Sipke en Antoon al tot campagne-kanjers uitgeroepen! En terecht!

Lees verder
12 maart 2017

Hans Boerwinkel in Borculo over de plannen van de SP

Foto: SP

Vanmiddag sprak kandidaat Kamerlid Hans Boerwinkel, uit Doetinchem, voor een goed gevulde zaal in wijkgebouw de Koppel in Borculo. Bij het begin van de bijeenkomst wist ongeveer een kwart van de aanwezigen nog niet waarop ze gaan stemmen a.s. woensdag.

Lees verder
26 februari 2017

Bijeenkomst over Nationaal zorgfonds

Foto: SP

Op 12 maart organiseert SP Berkelland een openbare bijeenkomst over het initiatief van de SP om te komen tot een Nationaal zorgfonds, zonder eigen risico . Kandidaat Tweede Kamerlid Hans Boerwinkel komt op deze datum naar Borculo.

Lees verder
26 februari 2017

Slingeland naar A18 bedrijvenpark?

In de discussie rond de plek voor de nieuwbouw van het Doetinchemse Slingeland ziekenhuis krijgen buurtbewoners en ook politieke partijen die zich tegen de locatie aan de Ettenseweg (tegenover de MacDonalds) uitspreken, al gauw het verwijt dat daarmee alleen maar het ziekenhuis wordt dwars gezeten. Maar tussen droom - een ziekenhuis in het groen - en daad staan wetten in de weg… In die wetten is vastgelegd dat bouwen buiten bestaand stedelijk gebied - en dat is het geval aan de Ettenseweg - alleen is toegestaan als er daarbinnen geen geschikte ruimte is.

Lees verder
20 februari 2017

Bijdrage SP-raadslid Jaco te Hennepe tijdens raadsvergadering 16 februari 2017

Foto: SP
Samenwerking bedrijventerreinen West Achterhoek, 16feb2017
Voorzitter, collega raadsleden,
Voor de zoveelste keer praten we vandaag over de bedrijventerreinen en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst ofwel de SOK. Wat mij betreft ruikt dit dossier onderhand naar muffe sokken… Al vanaf januari 2015 is de SP voor afboeken van A18 Noord en steeds waren er andere partijen die dat geen goed idee vonden, bijvoorbeeld omdat je een broedende wethouder niet moet storen. Maar Paaskuikentjes hoeven we daarvan ook dit jaar niet te verwachten. Misschien helpt het om er eens anders naar te kijken.

Als een terrein als A18 Noord in exploitatie genomen wordt, zoals nu het voorstel is, zoek er dan een koper bij. Want de kwaliteiten van dit binnenstedelijke gebied springen direct in het oog:

Lees verder
13 februari 2017

Ga zaterdag met ons mee naar het ZorgFonds debat in Den Haag!

Foto: SP

Al sinds juni vorig jaar wordt actie gevoerd voor het Nationaal ZorgFonds, het alternatief van de SP voor de commerciële zorgverzekeraars. Wij willen geen marktwerking, maar wij willen samenwerking!

Lees verder
31 december 2016

Pak de macht in 2017!

Foto: SP

SP afdeling Doetinchem wenst u een gelukkig en strijdbaar 2017!

Lees verder
29 december 2016

Nationaal ZorgFonds oliebol laat zich goed smaken

Foto: Hans Boerwinkel

Op donderdag 29 december zijn vrijwilligers van het Nationaal ZorgFonds in gesprek gegaan met buurtbewoners van de wijk Noord in Doetinchem. Onder het genot van een oliebol kwamen de verhalen los.

Lees verder

Pagina's