h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

9 januari 2018

Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie SP Doetinchem succesvol en gezellig

Foto: Peter de Vos

We hadden een primeur! Tijdens deze ledenvergadering / nieuwjaarsreceptie werd voor het eerst direct door de leden gestemd op de kandidaten voor het landelijk bestuur. Partijdemocratie in actie! En het is goed gegaan, geen enkel stembiljet was ongeldig of blanco. Nu maar afwachten tot het landelijke congres op 20 januari wie onze nieuwe bestuursleden gaan zijn.

Lees verder
21 december 2017

SP en PvdA draaien bezuiniging op armoedebeleid voor 2018 en 2019 terug

Foto: Hans Boerwinkel

Op 21 december 2017 dienden de fracties van de SP Doetinchem en PvdA Doetinchem gezamenlijk een motie in om de recente bezuiniging op het armoedebeleid, deels terug te draaien. Deze motie kon rekenen op een raadsmeerderheid waardoor de bezuiniging in 2018 en 2019 van tafel is.

Lees verder
21 december 2017

Pinautomaat op de bongerd komt terug!

Foto: marleen

De burgemeester van Doetinchem heeft tijdens de raadsvergadering van 21 december 2018 gezegd dat de pinautomaat op de Bongerd in de wijk De Huet zo snel mogelijk terug komt. Dit n.a.v. vragen van fractievoorzitter Hand Boerwinkel van de SP in het vragenhalfuur.

Lees verder
14 december 2017

Emile Roemer neemt met trots en dankbaarheid afscheid

Foto: SP

Gisteren heb ik mijn fractiegenoten laten weten dat ik begin januari de Tweede Kamer zal verlaten. Na elf jaar Kamerlidmaatschap en bijna acht jaar de SP te hebben geleid, is het nu tijd dat een ander het overneemt.

Lees verder
10 november 2017

Begroting 2018 voor Doetinchem vastgesteld

Foto: Gemeente Doetinchem raadsweergave

Donderdagavond 9 november heeft de gemeenteraad van Doetinchem de begroting vastgesteld. Na alle commotie van opstappende raadsleden van D66 en GroenLinks was het een bijzondere avond. Te meer omdat de SP voor deze begroting heeft gestemd. Dat werd mogelijk omdat er een aantal belangrijke afspraken zijn gemaakt. Zo wordt het armoedebeleid op korte termijn tegen het licht gehouden, waarbij de bezuinigingen ongedaan gemaakt worden.

Lees verder
9 november 2017

Beschamende toestanden in de Doetinchemse politiek

Foto: Maurits Gemmink

Het zijn vreemde tijden hier in Doetinchem. Ik schaam me voor de Doetinchemse politiek. Want hoewel de meeste leden uit de Doetinchemse gemeenteraad uit volle overtuiging proberen het juiste te doen voor de inwoners van Doetinchem, zijn er deze raadsperiode nu wel heel veel  raadsleden geweest die niet het belang van de inwoners voorop stellen, maar eigenbelang; alle mooie verhalen en opgevoerde redenen ten spijt. 

Lees verder
31 oktober 2017

HG doet in dit geval niet wat het belooft...

Foto: SP

Het lijkt wel een hype deze raadsperiode; je partij in de steek laten en dan je zetel mee nemen. Inmiddels zijn er 5 raadsleden die met een dergelijke actie het afnemende vertrouwen versterken en het toenemende negatieve beeld van mensen in de politiek bevestigen.

Lees verder
2 oktober 2017

SP-leden kiezen Hans Boerwinkel als lijsttrekker in Doetinchem

Foto: Peter de Vos

Hans Boerwinkel is maandagavond door de Doetinchemse SP-leden op een goed bezochte algemene ledenvergadering met overgrote meerderheid verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Boerwinkel: “Het huidige rechtse college heeft de taken die naar de gemeente zijn overgeheveld met de daarmee gepaard gaande bezuinigingen ten koste laten gaan van de inwoners die ondersteuning nodig hebben. Minder WMO voorzieningen, werken zonder loon en bezuinigingen op armoedebeleid zijn o.a. het gevolg. Ik ben blij met het vertrouwen dat de leden in mij gesteld hebben en in onze plannen om dit te veranderen.”

Lees verder
14 september 2017

hardrijders in de hoop

In de week van 24 / 30 juli was SP Doetinchem in de wijk De Hoop om met mensen in gesprek te gaan. De bewoners van de Hoop zijn over het algemeen best tevreden over hun wijk. Een mooie groene wijk waar het fijn spelen is voor kinderen.

Lees verder
10 juli 2017

Betaalbare Huishoudelijke Zorg voor “alle” Doetinchemmers?

Foto: Erica Stinissen

Op 8 mei 2017 werd er een artikel in de Gelderlander gepubliceerd over een nieuwe algemene voorziening; de huishoudelijke hulp.  Het artikel was rooskleurig, eenzijdig en gaf geen objectief beeld. De negatieve effecten van het nieuwe beleid voor mensen met lage en midden inkomens werd namelijk volledig achterwege gelaten. De SP is altijd voor openheid van zaken en wil daarom ook de negatieve kanten van dit beleid naar voren brengen.

Lees verder

Pagina's