h

De SP maakt van het falende nieuwe afvalbeleid een speerpunt in de komende gemeenteraadsverkiezingen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

17 januari 2022

De SP maakt van het falende nieuwe afvalbeleid een speerpunt in de komende gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Hans Boerwinkel

Vrijwilligers van de SP hebben sinds het voorjaar van 2021 honderden gesprekken gevoerd met mensen in verschillende buurten en wijken over het nieuwe afvalsysteem en wat zij daarvan vinden. Daaruit blijkt dat het merendeel van de mensen het niet eens is met het betalen per lediging van de grijze container. Inwoners van hoogbouw vinden het ook erg raar dat ze GFT afval niet eens apart aan kunnen bieden en bij het restafval moeten gooien. Het systeem is ook nodeloos ingewikkeld gemaakt.

In de maanden november en december zijn er opnieuw honderden gesprekken door de SP aan de deur gevoerd en zijn ook al honderden handtekeningen opgehaald tegen het huidige afvalbeleid.'

Om de actie meer kracht bij te zetten heeft de SP afgelopen weekend ludieke posters opgehangen in de gemeente met de woorden "Scheid zooi? Schijtzooi! ", verwijzend naar de publiekscampagne van BuHa die met de Scheid Zooi campagne bewoners ertoe wil bewegen om hun afval beter te scheiden. "We kunnen allemaal zien waar dat toe leidt", zegt Jasper Knipping, lijsttrekker van de SP. "Overal zie je afval op straat verschijnen en mensen zijn boos op de buren, omdat die afval in hun container gooien. De SP heeft hier vooraf voor gewaarschuwd, maar de wethouder wilde niet luisteren. Precies waar we voor gewaarschuwd hebben gebeurt nu."

De SP is voorstander van een eerlijk, eenvoudig en betaalbaar afvalsysteem, waarbij de scheiding achteraf gebeurt en inwoners niet op kosten gejaagd worden.

Reactie toevoegen

U bent hier