h

Waarom de SP nodig is in Doetinchem; Jasper Knipping vertelt

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

11 januari 2022

Waarom de SP nodig is in Doetinchem; Jasper Knipping vertelt

Foto: SP

De gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 zijn volgens de SP een referendum over het afvalbeleid in Doetinchem. Een stem op de SP is daarmee een stem tegen betalen per lediging van de grijze restafvalcontainer en vóór een eerlijk, eenvoudig en betaalbaar afvalsysteem. Een stem op de SP betekent meer betaalbare huur- en koopwoningen en zeggenschap over de veiligheid in uw buurt. Een stem op de SP betekent geen mega-windmolens in de gemeente, maar wel alle beschikbare daken vol zonnepanelen. Strijd hiervoor met ons mee en stem op de SP.

Jasper Knipping voert de SP-lijst aan in Doetinchem. De voormalig binnenstad-winkelier ziet veel goed gaan in de gemeente. ‘Maar er valt ook nog heel wat te verbeteren. De gemeente moet veel beter naar de inwoners luisteren’.

Wat bedoel je met beter naar de inwoners luisteren?
Onze inwoners wonen in de buurten waar wij in de gemeenteraad besluiten over nemen,  bijvoorbeeld over mega-windmolens. Omwonenden hebben nauwelijks inspraak. Ze hebben er zelf ook geen voordeel bij.

Maar hoe moet dat dan wel?
Ga niet alleen vlak voor verkiezingen de straat op, maar ga altijd in gesprek, aan de deur en op straat. Dan hoor je dat mensen zich zorgen maken over bijvoorbeeld die mega-windturbines of de steeds hogere kosten van afval en de toename van zwerfafval.

Wat is er mis met het afvalbeleid?
Het is te duur voor onze inwoners, er is een groeiend zwerfafvalprobleem en het plastic afval zal veel meer vervuild worden. Dat kan anders en beter. Achteraf scheiden bijvoorbeeld. Dat is eenvoudiger en goedkoper voor iedereen.

Je zegt dat het in Doetinchem best goed gaat. Wat heeft de SP daarmee te maken?
De SP heeft buiten en binnen de raad gestreden, waardoor Laborijn nu naast de mensen staat in plaats van ertegenover. Het is ons gelukt om goede mondzorg voor kinderen voor elkaar te krijgen. En we hebben inwoners meer invloed kunnen geven door het invoeren van een referendum.

Wat is er anders als de SP het voor het zeggen krijgt?
Dan is het afvalbeleid eerlijk, zijn er voldoende betaalbare woningen en hebben we de thuiszorg uit de markt gehaald, hebben medewerkers vaste banen en behouden inwoners hun vaste verzorger. We kunnen natuurlijk niet alles binnenhalen wat we belangrijk vinden, maar het afvalbeleid moet echt anders. Wat ons betreft zijn deze gemeenteraadsverkiezingen dan ook een referendum over het afvalbeleid.

Waarom moeten de mensen in de gemeente Doetinchem op de SP stemmen?
Een grote sterke SP maakt de kans op meeregeren in het college van Doetinchem ook groter en daarmee de kans dat we meer van onze goede plannen kunnen realiseren ook.

Kijk hier voor de standpunten van de SP in Doetinchem voor de komende jaren: Standpunten 2022 - 2026

Reactie toevoegen

U bent hier