h

Voorlopig geen besluit tot het plaatsen van windmolens

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

9 juli 2021

Voorlopig geen besluit tot het plaatsen van windmolens

Foto: SP

Doetinchem zal voorlopig geen besluit nemen tot het plaatsen van windmolens. Het voorstel van de SP samen met de VVD en mede-ingediend door CDA, GroenLinks, PvlM en GBD werd tijdens de raadsvergadering van 8 juli unaniem aangenomen.

Alle partijen waren het er over eens dat het onderzoek dat de Tweede Kamer aan het RIVM heeft gevraagd over de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden van plekken waar men windmolens wil plaatsen, afgewacht moet worden voordat er definitieve besluiten worden genomen over het plaatsen van windmolens.

SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel: " Er is steeds meer weerstand in de maatschappij over onder andere het plaatsen van windmolens, maar ook andere vormen van duurzame energie zoals zonneparken op land. Het huidige klimaatbeleid faalt en is onrechtvaardig. Klimaatverandering zorgt wereldwijd voor verwoeste oogsten, hittegolven, watertekorten, aardbevingen, vervuilde lucht en gezondheidsschade. De klimaatcrisis en de sociale tweedeling zijn uitwassen van hetzelfde kapitalistische denken."

De rijkste één procent van de wereldbevolking stoot dubbel zoveel Co2 uit als de armste helft. Klimaatbeleid moet dan ook gericht zijn op een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten. En dat begint bij een lokale invulling waar inwoners niet door benadeeld worden. Financieel niet, maar ook niet in hun woongenot.

Boerwinkel: "92% van de elektriciteit die huishoudens gebruiken kan worden opgewekt door zonnepanelen op alle geschikte daken te plaatsen. Dan is er dus nog geen windmolen of zonnepark op land geplaatst. Voor de resterende energiebehoefte is het dan ook belangrijk om dat landelijk te bekijken. Windmolens kunnen het best op zee staan. Daar hebben ze de  grootste opbrengst en de minste overlast."

Zie ook het artikel in de Gelderlander -> https://www.gelderlander.nl/doetinchem/doetinchem-zet-plannen-windmolens-in-koelkast~aad209bf/

Reactie toevoegen

U bent hier