h

Nieuws

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

5 februari 2015

DE KRACHT VAN STILTE, actie tegen beleid Edith Schippers op zondag 8 februari

Foto: SP

Kom naar de actie tegen het beleid van Edith Schippers zondag 8 februari tussen 2 en 3 bij het Amphion in Doetinchem.

Lees verder
24 januari 2015

De beste wensen...

Foto: Hans Boerwinkel

Het was misschien wat laat van ons om op 19 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst te houden, maar dat deed aan de gezelligheid zeker geen afbreuk. Nu al twee jaar achtereen hebben wij de nieuwjaarsreceptie en de aftrap van een verkiezingscampagne gecombineerd. En wat ons betreft, maken we daar 3 jaar achter elkaar van!

Lees verder
18 januari 2015

Meldpunt Met Elkaar Voor Elkaar

Vanaf 1 januari is de gemeente Doetinchem – zoals alle gemeenten - verantwoordelijk voor het verlenen van zorg. Het gaat bijvoorbeeld om de
thuiszorg, onderdeel van de WMO, jeugdzorg en ook de participatiewet waarin beschermde werkplekken geregeld worden en waarin staat dat je een tegenprestatie moet leveren voor je uitkering.

Lees verder
30 november 2014

Kerntakendiscussie op Simonsplein

Zaterdag 29 november stond de SP op het Simonsplein om de inwoners van Doetinchem te vragen wat zij nou belangrijk vinden. Wat moet de gemeente doen en waar moet het geld naartoe.

Lees verder
19 november 2014

SP BIEDT ALLIANDER ‘GELDSTROOMMETER’ AAN OM BELONINGEN BOVEN DE BALKENENDENORM OP TE SPOREN

De SP maandag 17 november geprotesteerd tegen het overschrijden van de WNT (Balkenende)-norm door Liander. Achttien managers bij Alliander-dochter Liander overschrijden deze norm ruim. De heeft  in Apeldoorn aan Alliander-topman Peter Molengraaf  een ‘geldstroommeter’ aangeboden om te hoge salarissen op te sporen en snel te verlagen.

Lees verder
10 november 2014

algemene beschouwingen

Op donderdag 6 november was de begrotingsbehadeling in de gemeenteraad aan de orde. Naar aanleiding van een bericht in de krant dat er nog weer 4,5 miljoen over zou zijn op de Oostelijke Randweg heeft de SP geprobeerd dit geld alvast voor een groot deel naar de reserve voor het sociaal domein (zorg, werk en inkomen) over te hevelen. Dit is helaas nnu niet gelukt, omdat de wethouder ontkende dat er al geld over was. Zodra dit officieel bekend is zullen we opnieuw proberen dit geld voor zorg in te zetten. En verder hebben we een meldpunt aangekondigd om alle veranderingen op het gebied van zorg, werk en inkomen strak in de gaten te kunnen houden en direct aan de bel te trekken zodra er iets niet goed gaat.

Lees verder
2 november 2014

Extraatje voor minima

De Rijksoverheid is enige tijd geleden begonnen met het geven van informatie over een extraatje dat mensen met een laag inkomen kunnen krijgen. Omdat op de website van de gemeente Doetinchem en bij het loket hier geen informatie over bekend was heeft de SP vragen gesteld. Uit de beantwoording blijkt dat de mensen die bij de gemeente in beeld zijn en in aanmerking komen voor dit extraatje dit vanzelf zullen ontvangen. Anderen kunnen zelf een aanvraag indienen. Je kunt bij www.laaginkomen.nl nagaan of je in aanmerking komt.

Lees verder
1 november 2014

Meedoenarrangement voor veel grotere groep mensen beschikbaar

Donderdagavond 30 oktober is tijdens de raadsvergadering het Meedoenarrangement vastgesteld. Het Meedoenarrangement is een door de SP eerder gevraagde forse uitbreiding ten opzichte van de Meedoenregeling. De SP is blij dat het Meedoenarrangement voor een veel grotere groep mensen beschikbaar is vanaf 1 januari 2015.

Lees verder
31 oktober 2014

PGB voor jeugdzorg blijft bereikbaar in Doetinchem

Gisteravond stond de Verordening Jeugdhulp op de agenda van de gemeenteraad. De SP is erg blij dat naar aanleiding van het door ons ingediende amendement Wethouder Loes van der Meijs een toezegging heeft gedaan dat "het oordeel van de client leidend zal zijn". Dit betekent in de praktijk dat als bewust voor een PGB gekozen wordt de gemeente hier niet omheen kan.

Lees verder
23 oktober 2014

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

De overheid is een campagne begonnen om mensen met een laag inkomen er op te wijzen dat men mogelijk in aanmerking komt voor een eenmalige tegemoetkoming.

Lees verder

Pagina's