h

In de Coalitie-agenda: “gemeente gaat naast de mensen staan”

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

17 mei 2018

In de Coalitie-agenda: “gemeente gaat naast de mensen staan”

Foto: Gera Matobo

Donderdag 17 mei werd het coalitie akkoord vastgesteld door de raad. Of eigenlijk de coalitie-agenda. De reactie van fractievoorzitter Hans Boerwinkel was als volgt:

“Het is nogal wat…

…de coalitie-agenda “Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst”, ruim 3300 woorden. En wat voor woorden: we gaan lobby-agenda’s maken, beleidsagenda’s, uitvoeringsagenda’s, economische agenda’s, preventie-agenda’s en dan ben ik vast nog wat agenda’s vergeten. Genoeg agenda’s om de Hema vlak voor een nieuw schooljaar mee te vullen. Daarnaast hebben we diverse plannen van aanpak die gemaakt gaan worden en nog wat visies die opgesteld gaan worden. En ook worden er wat kansen gepakt die blijkbaar eerder niet gepakt konden worden. Het is van een dermate grote  nietszeggendheid die we lang niet meer gehoord hebben. Maar blijkbaar is dat nu het maximale met deze nieuwe/oude coalitie op basis van stabiel gebleken partijen als D66 en GroenLinks. 

Maar voorzitter, de SP vindt al die vage plannen toch goed nieuws. Want alles is nog open. We kunnen dus meedenken en plannen indienen en daar wordt open en serieus mee omgegaan als ik het goed begrepen heb. We rekenen dan ook op meer ruimte dan in de vorige periode.

Nu eerst nog even wat inhoudelijks over die agenda…

Het is nog zo abstract dat je het er gewoonweg vrijwel niet mee oneens kunt zijn.

Maar als het gaat om de nieuwe regionale koers, dan heeft de SP daar vraagtekens bij. Niet verrassend wellicht. Maar de SP vindt het vreemd dat er vanuit dit college zo ingezet wordt op samen met de mensen, terwijl de inwoners van de Doetinchem en de Achterhoek niets hebben kunnen zeggen over deze nieuwe regionale koers. Niks samen met de mensen, maar over de hoofden van de mensen.

En jezelf op de borst kloppen, omdat je genomineerd bent door een ons-kent-ons marketingclubje voor Nationale Citymarketing trofee is wel erg zelfgenoegzaam. Vraag nou eerst eens aan mensen een eindje buiten Doetinchem of iemand de slogan van Doetinchem kent. Dan weet je of je marketing werkt. Klop je zelf nou niet te hard op borst en ga gewoon aan de slag met het verder aantrekkelijk maken van de binnenstad, maar dan met de helft van het budget als het aan de SP ligt.

Er gaat o.a. beleid gemaakt worden voor dagrecreatie en toerisme. In de financiële paragraaf wordt gesproken over de kostendekkendheid van de werkzaamheden en ook dat verhoging van de lasten voor onze inwoners voorkomen dient te worden. Daarom wil de SP nu vast meegeven dat het helemaal niet zo raar is om de toeristen ook mee te laten betalen aan onze mooie stad en omgeving en dus stellen we het college voor om bij de voorjaarsnota met een voorstel tot invoering van toeristenbelasting te komen.

Bij een sterke samenleving valt de SP op dat de grondhouding is dat de gemeente naast de mensen staat. Iets wat de SP al lang roept dat dat dringend nodig is en wat dus echt heel goed zou zijn als dat nu ook echt gaat lukken. Niet vanuit wantrouwen, maar vanuit vertrouwen met onze inwoners omgaan die aankloppen voor hulp of ondersteuning in welke vorm dan ook.

In dat zelfde stukje lezen we wat over het principe van Positieve Gezondheid. Mevrouw Machteld Huber heeft dat bedacht en dit behelst het vermogen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en eigen regie te voeren. Maar zegt deze mevrouw ook: “het werkt alleen voor mensen die echt willen”. Als het alleen met wilskracht te maken zou hebben dan waren alle problemen allang opgelost natuurlijk. De SP zal deze plannen kritisch volgen, al was het maar omdat de mensen die van de gemeente afhankelijk zijn, al genoeg veranderingen voor de kiezen hebben gehad de laatste jaren. Ook de financiering wordt anders en vanzelfsprekend mag dit niet tot een achteruitgang van kwaliteit en kwantiteit leiden.

Er wordt terecht gewezen op de grote financiële problematiek en de noodzaak tot bestrijden van armoede en schuldenproblematiek. De SP wil graag meegeven dat dan niet volstaan kan worden met het terugdraaien van eerdere bezuinigingen op dit terrein en dat investeringen dan noodzakelijk zijn.

Als het gaat om taalonderwijs voor statushouders wil de SP geen marktwerking, maar kwalitatief goed en stabiel taalonderwijs door het Graafschap college.

Waar de SP moeite mee heeft zijn het aantal wethouders. We hebben eerder aangegeven dat het wat ons betreft met 4 FTE aan wethouders kan. De SP zal daarom voor willekeurig 4 wethouders stemmen, omdat het ons niet om de personen gaat, maar om het aantal wethouders.”

Deze agenda is niet de agenda van de SP, dus niemand zal verbaasd zijn dat we hier niet voor gaan stemmen. Voorstemmen gaan we doen als er goede concrete voorstellen uit voort komen. Daar hebben we ook vertrouwen in, dat dat soort voorstellen er zullen komen. En zoals gezegd:  anders zullen we met inhoudelijk goede wijzigingsvoorstellen of initiatiefvoorstellen komen.

U bent hier