h

Overlast en onzekerheid voor ondernemers aan Terborgseweg en De Veentjes

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

23 november 2018

Overlast en onzekerheid voor ondernemers aan Terborgseweg en De Veentjes

Foto: SP

Zaterdag 17 november zijn een aantal raadsleden en actieve leden van de  SP gaan praten met de ondernemers aan de Terborgseweg en op De Veentjes. Op beide plekken hebben ondernemers te maken met overlast en onzekerheid.

Terborgseweg

De werkzaamheden gaan lang duren. In september is begonnen en de verwachting is dat de werkzaamheden pas in juni 2019 zullen zijn afgerond. Wat verschillende ondernemers stoort is dat er weinig mensen aan het werk lijken te zijn. Je kunt je afvragen waarom er niet met meerdere ploegen en in het weekend wordt doorgewerkt. Ook het besluit om toch de riolering aan te pakken heeft geleid tot verdubbeling van de overlast. “De gemeente heeft in de maanden voorafgaand aan de werkzaamheden steeds gezegd dat de riolering niet gedaan hoefde te worden, tot op het laatste moment besloten werd dat toch te doen.”, zei één van de hierdoor overvallen ondernemers. Het is onduidelijk of en hoe de winkels bereikbaar zijn. Sommige winkels draaien gewoon door en merken relatief weinig van de overlast, maar we horen ook dat veel klanten zich laten afschrikken; er zijn ondernemers die wel 25% minder omzet draaien. Er is geen sprake van een compensatieregeling vanuit de gemeente. De grote angst is natuurlijk dat dit zal leiden tot sluiting van de winkels. De kans is reëel dat gemeente dan heeft bereikt dat er wel een mooie aanlooproute is van het station naar het centrum, maar dat die route dan aan weerszijden is voorzien van leegstaande panden. En dat kan de bedoeling toch niet zijn. 

De communicatie vanuit de gemeente laat voor sommige ondernemers te wensen over. Mails worden niet beantwoord, toezeggingen niet nagekomen of gewijzigd. En als de winkeliers niet goed geïnformeerd zijn, kunnen zij hun klanten ook niet goed informeren.

Vooral de timing van de werkzaamheden is beroerd te noemen. In eerste instantie zouden deze in het voorjaar en het begin van de zomer plaatsvinden, zodat voor de Stadsfeesten alles gereed zou zijn. Maar door uitstel en verlenging van de werkzaamheden zitten de winkeliers nu juist tijdens de maanden waarin ze de hoogste omzet kunnen halen, in de problemen. Dat verlies is misschien niet te overbruggen.

De Veentjes

Op de Veentjes wordt ook ervaren dat de communicatie vanuit de gemeente niet goed is. De Veentjes wordt omgevormd van winkelgebied naar woongebied. Winkeliers zijn dus bezig met uitkijken naar een nieuwe locatie. Als die niet op tijd gevonden kan worden, bestaat de kans dat deze winkels uit Doetinchem gaan verdwijnen. De vastgoedeigenaar speelt hier ook een rol, waarbij verschillende ondernemers verschillende berichten krijgen. Het opstarten van een bedrijf na een verhuizing kost ook weer enkele maanden. En het lijkt er op dat de huurprijs van een nieuwe locatie veel hoger zal worden. Ook op De Veentjes voelen de  ondernemers een daling van de omzet.
Sommige ondernemers hebben zelf contact met ambtenaren van de gemeente, of met de wethouder. Toch zijn de zorgen groot. Het belang van de omvorming van winkel naar woongebied en wegwerkzaamheden wordt niet ontkend, maar het lijkt alsof de rekening daarvan teveel bij de ondernemers wordt neergelegd.

De SP zal nu eerst het college vragen wat er mogelijk is om de situatie voor de ondernemers te verbeteren.

U bent hier