h

Actie helpt; de gemeente pakt onveilige situaties aan in wijk De Hoop

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

19 maart 2018

Actie helpt; de gemeente pakt onveilige situaties aan in wijk De Hoop

Foto: Hans Boerwinkel

Op dinsdagavond 13 maart is het actiecomité De Hoop 30km naar het stadhuis geweest om, samen met de SP, de wijkregisseur Lutske Jepma en verkeersdeskundige Jels ten Pas te praten over de verkeerssituatie in de wijk.

Wat vooraf ging
In het najaar van 2017 is de SP langs de deuren geweest in de Hoop en daarbij werden een aantal belangrijke problemen genoemd door buurtgenoten. Tijdens een eerste bijeenkomst is er een comité opgericht dat verschillende keren bij elkaar gekomen is. Een actie die daaruit voortvloeide was het uitdelen van 30 km stickers en er zijn handtekeningen opgehaald. Vervolgens is er contact opgenomen met de wijkregisseur en dat heeft tot het overleg geleid op dinsdag 13 maart j.l.

Wat hebben we voor elkaar gekregen
Het comité heeft duidelijk kunnen maken welke knelpunten het belangrijkst zijn en wat aangepakt moeten worden. En we zijn dan ook erg blij dat de gemeente komt tot de aanpassingen:

  • Er komen grotere 30km borden bij alle vier de invalswegen van de Hoop. 
  • Er wordt een 30km bord geplaatst aan het einde van de Oude Doetinchemseweg bij de meubelboulevard.
  • Bij de 4 invalswegen komt tevens een dubbele streep op de weg. De wegenschilder komt maar één of twee keer per jaar langs, dus het kan even duren voordat dit gedaan is. (er moet wel goed gekeken worden of dat op de klinkerwegen ook kan en anders worden daar naar andere manieren gezocht om het goed aan te geven)
  • Er wordt een herhaling van 30km op de Torontostraat geschilderd tussen de peuterspeelzaal en Fort Garry Horse.
  • Er komen aandachts-bliksemschichten op de weg bij de oversteek voor kinderen van het Canadapark naar de speeltuin; naast Fort Garry Horse.
  • En er wordt een ‘blikvanger’ geplaatst aan de zijkant van de Winnipegstraat, zodat het vuil niet meer langs de hele straat ligt, maar in en om de ‘blikvanger’.

U bent hier