h

Doetinchem op de oude voet verder

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

11 april 2018

Doetinchem op de oude voet verder

De informateur heeft formateur Ingrid Lambregts het advies gegeven om een coalitie te smeden die.... exact gelijk is aan de oude coalitie. Ondanks dat deze coalitie voortijdig geklapt is als gevolg van instabiliteit van D66 en GroenLinks.

De SP heeft zich zowel tijdens de campagne als na de verkiezingen opgesteld als stabiele partij die graag deel neemt aan het college om Doetinchem socialer te maken. Een college dat volgens de SP moet kunnen rekenen op brede steun uit de bevolking en moet bestaan uit zo min mogelijk, dus grote partijen, die daarnaast de afgelopen periode stabiel zijn gebleken.
Hoewel het vanuit onze visie op de maatschappij wellicht meer voor de hand zou liggen dat we een voorkeur hadden uitgesproken voor een zo progressief en links mogelijk college, hebben we juist vanwege die gewenste stabiliteit en de brede steun vanuit de samenleving voorgesteld om de coalitie te laten bestaan uit CDA, PvdA, VVD en SP, de vier grootste partijen.

Tot onze teleurstelling heeft de informateur uit de gesprekken met andere partijen de conclusie getrokken dat de SP geen onderdeel van de nieuwe coalitie uit zou moeten maken. Mocht het CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU niet lukken een stabiele coalitie te vormen, dan staan wij alsnog klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen.

De SP zal vanuit de oppositie inzetten op een gemeente die naast haar inwoners staat in plaats van ertegenover en die veel meer zekerheid biedt aan haar inwoners die een beroep op haar doen, maar ook aan de organisaties en medewerkers die de taken voor onze gemeente uitvoeren. Een gemeente waar zorg net zo goed bereikbaar is als de binnenstad. Waar marktwerking uit de zorg verdwijnt en er ruimte is voor initiatieven zoals zorgcorporaties. Waar mensen goed geholpen worden om aan het werk te komen en waar voor echt werk ook echt loon betaald wordt. Kortom een gemeente die zich van haar sociaalste kant laat zien.

U bent hier