h

Doetinchem wordt op de vingers getikt voor beleid huishoudelijke zorg

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

19 april 2018

Doetinchem wordt op de vingers getikt voor beleid huishoudelijke zorg

De gemeente Doetinchem gaat toch haar beleid voor huishoudelijke hulp aanpassen naar aanleiding van een uitspraak van de rechter op 21 maart jl. Wat jammer is het dat inwoners eerst naar een rechter hebben moeten stappen om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Door de gemeente gemaakte juridische kosten en gezichtsverlies had voorkomen kunnen worden. 

De SP fractie vond en vindt het belangrijk dat er een objectieve urennormering wordt gebruikt, waardoor Doetinchem transparant is naar haar inwoners en laat zien op basis van welke feiten ze uiteindelijk tot een aantal uur zijn gekomen bij een indicatie. Op 8 juni 2017 diende de SP daarom een amendement 1) in om het college de weg te wijzen naar een beleid dat voldoet aan de wet. In dit dossier stond de SP tegenover de wethouder. We betreuren het dat een meerderheid van de raad het amendement verwierp en het tegen de wet ingaande voorstel steunde, ondanks onze welgemeende waarschuwing.

Het college van Doetinchem heeft nu besloten dat alleen de paar mensen die al geklaagd hebben over het ontbreken van urennormen, recht hebben op het aanpassen van de indicatie. De SP vindt dat oneerlijk en wat ons betreft horen alle mogelijke gedupeerden goed geïnformeerd te worden.

Het college van Doetinchem meent dat de uitspraak van de rechter niet in de geest van de wet is en dus gaat het college op zoek naar een andere praktische uitvoering die volgens hen meer voldoet aan de geest van de wet. De SP zal blijven knokken voor een fatsoenlijk beleid voor huishoudelijke hulp dat aan de wet voldoet.

 

1) https://besluitvorming.doetinchem.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2017/08-juni/19:30/Amendement-SP-inzake-Huishoudelijke-hulp-voor-alle-Doetinchemmers-verworpen-1.pdf

U bent hier