h

Wisseling van de wacht in de SP fractie

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

29 maart 2018

Wisseling van de wacht in de SP fractie

Foto: SP

Een week na de verkiezingen nemen we afscheid van de oude raad en begint de nieuwe raadsperiode. Dat heeft tot gevolg dat er 18 raadsleden vertrekken en er even zoveel nieuwe komen. Ook binnen de SP fractie verandert er het een en ander.

Op woensdag 28 maart hebben we afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden Jaco te Hennepe en Harry Bosman. Jaco heeft zich 4 jaar ingezet in de gemeenteraad en Harry heeft de Doetinchemse gemeenschap 8 jaar gediend vanuit de raad.  

Ook Saskia Dolleman stopt als raadsopvolger, wat zij de afgelopen raadsperiode is geweest. In die periode is zij ook tijdelijk raadslid geweest. De SP is dankbaar voor hun inzet en werk. Gelukkig betekent hun vertrek niet dat zij uit beeld zijn en zij zullen in wisselende rollen zowel de afdeling als de fractie blijven ondersteunen.

Op donderdag 29 maart is de nieuwe raad geïnstalleerd. Voor de SP fractie betekent dit dat Hans Boerwinkel, Marijke Rütten, Naomi Wartenberg en Sipke Hubers als raadslid geïnstalleerd zijn. In de nieuwe fractie zal Gera Matobo raadsopvolger zijn. De SP afdeling Doetinchem wenst de fractie in de nieuwe samenstelling veel succes en wijsheid in de raad en daarbuiten.

Meer weten over onze raadsleden? https://doetinchem.sp.nl/afdeling/fractie

En wil je meedoen met de SP? Mail dan naar doetinchem@sp.nl of ga naar doemee.sp.nl.

U bent hier