h

Meldpunt Bijstand Controles

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

10 juli 2018

Meldpunt Bijstand Controles

Foto: Hans Boerwinkel

In de Gelderlander van 10 juli 2018 staan verontrustende berichten over de manier waarop inwoners van Doetinchem behandeld worden als ze een verzoek om bijstand indienen.

De SP heeft al vaker dit soort berichten gehoord en bij het college onder de aandacht gebracht. Het antwoord was dan steevast dat het een incident betreft en dat zo'n bejegening niet (meer) voorkomt.

In het coalitie-akkoord staat dat de grondhouding is dat de gemeente naast de mensen staat. De SP heeft al jaren gezegd dat dit nodig is, maar deze berichten roepen grote twijfel op. Als deze praktijken nog steeds voorkomen, dan is er absoluut geen sprake van 'naast de mensen staan'.

Daarom heeft de SP het Meldpunt Bijstand Controles ingesteld. De SP roept iedereen op die te maken heeft (gehad) met huisbezoeken of andere intimiderende maatregelen, dit te melden door een email te sturen naar doetinchem@sp.nl.

Overigens moet bewuste fraude natuurlijk wel gericht worden aangepakt, maar dan niet alleen bij bijstand, maar ook bij alle andere soorten van fraude, zoals witte-boordenfraude. Recent onderzoek van de Rijksuniversiteit van Groningen heeft overigens uitgewezen dat een harde aanpak van bijstandsfraude averechts werkt.

https://www.gemeente.nu/sociaal/bijstand/harde-aanpak-uitkeringsfraude-w...

U bent hier