h

Eef Diepenbroek versterkt bestuur SP Doetinchem

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

17 juni 2020

Eef Diepenbroek versterkt bestuur SP Doetinchem

Foto: Eef Diepenbroek

Tijdens de ledenvergadering van afgelopen maandag 15 juni hebben de leden Eef Diepenbroek unaniem gekozen als algemeen bestuurslid van de afdeling Doetinchem van de SP.

Eef is al lange tijd actief voor de lokale afdeling, waar hij veelvuldig op straat en tussen de mensen te vinden is. Naast deelnemen aan acties beheert Eef ook onze materialen. Eef: "ik vind het een eer dat ik nu ook een bijdrage mag leveren door mee te denken en te doen in het bestuur van onze afdeling".

Het bestuur van de afdeling Doetinchem bestaat nu uit:

  • Saskia Dolleman - voorzitter
  • Hans Boerwinkel - organisatiesecretaris (fractievoorzitter)
  • Ton van Dijk - penningmeester
  • Jasper Knipping - algemeen bestuurslid (kerngroepcoördinator)
  • Eef Diepenbroek - algemeen bestuurslid (materialenbeheerder)

U bent hier