h

VERKLARING OVER VERTREK SIPKE HUBERS MET MEDENEMEN VAN ZETEL

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

15 juni 2020

VERKLARING OVER VERTREK SIPKE HUBERS MET MEDENEMEN VAN ZETEL

SP-raadslid Sipke Hubers heeft vandaag bekend gemaakt dat hij zijn raadszetel op eigen titel wil gaan invullen. Het bestuur en de fractie betreuren dit ten zeerste.

SP-fractievoorzitter Hans Boerwinkel: "We zijn teleurgesteld door zijn besluit. We waren ruim een jaar met hem in gesprek over zijn rol in de fractie en de raad en waren het erover eens dat de raad niet goed bij Sipke past en dat zijn kwaliteiten beter in de afdeling dan in de raad tot zijn recht komen. We hebben veel waardering voor zijn actieve rol buiten de raad en we zagen juist veel mogelijkheden voor Sipke binnen de afdeling. De SP-fractie zal binnen de raad zonder Sipke doorgaan in de strijd voor een sociaal en gelijkwaardig Doetinchem.”

De ledenvergadering van de SP-afdeling Doetinchem heeft maandag 15 juni de ontstane situatie besproken en daarbij de raadszetel, die Sipke Hubers bezet voor de SP, teruggevraagd. In de raad en fractie kwam hij, ondanks veelvuldig aangeboden ondersteuning, coaching en scholing, onvoldoende uit de verf. Hij heeft er destijds mee ingestemd om gehoor te geven als de ledenvergadering een dergelijk verzoek zal doen. Hij kiest er nu uit financiële overwegingen voor om zijn raadszetel te behouden. Dit betreuren we zeer, te meer omdat er van verschil van inzicht over de koers van de partij geen sprake is.

U bent hier