h

SP Doetinchem bestaat 20 jaar!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

28 februari 2024

SP Doetinchem bestaat 20 jaar!

Foto: SP

Op een koude zaterdag, 20 jaar geleden op 28 februari 2004, besloot de partijraad onder leiding van Jan Marijnissen dat Doetinchem een volwaardige afdeling van de SP mocht worden. Als eerste voorzitter van deze afdeling herinner ik het me nog als de dag van gisteren. Een indrukwekkende bijeenkomst met al die voorzitters en illustere partijbestuursleden. In het jaar daaraan voorafgaand waren een aantal actieve SP’ers aan de slag gegaan om ook in Doetinchem een eigen afdeling van de grond te krijgen. 

Totdat we een eigen afdeling hadden vielen de leden uit Doetinchem onder de afdeling Doesburg, een van de top-afdelingen van de SP in het land. Toen ik in januari 2003 lid werd van de SP heb ik gebeld met ons landelijk partijbureau, toen nog in Rotterdam, met de vraag waarom er geen afdeling in Doetinchem was. Het antwoord was toen ‘richt maar op’, waarbij ik het telefoonnummer van Willem Bouman kreeg en hem maar eens moest bellen. Willem Bouman kwam uit Doesburg en was op dat moment regiobestuurder van de SP en daarmee onderdeel van het landelijk partijbestuur.
Willem bleek een prima leermeester, die met tomeloze energie en inzet ons wegwijs maakte in het reilen en zeilen van de SP. Hij was het die me heel veel leerde over onze ideologie en hoe de SP georganiseerd is. Met deze kennis konden we bouwen aan een goede afdeling in Doetinchem. Een aantal leden die actief bij de oprichting  betrokken waren zijn nog steeds lid van deze afdeling. Enkele anderen zijn inmiddels verhuisd, geen lid meer, of helaas overleden.

In de eerste jaren waren we als afdeling vooral bezig met het voeren van acties, zoals de strijd voor terugkeergarantie en verhuisvergoeding voor de mensen waarvan hun huizen in Oosseld werden gesloopt. Van deelname aan raadsverkiezingen zagen we toen nog af, zodat we onze energie eerst konden richten op het versterken van de afdeling en het verspreiden van het SP geluid onder de inwoners van de gemeente Doetinchem.

In 2010 deden we in Doetinchem voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en kwamen we meteen met 3 van de 31 zetels in de gemeenteraad. Vanaf die tijd vinden de inwoners van Doetinchem dat de SP thuishoort in de Doetinchemse gemeenteraad, want ook vandaag de dag maken wij met 3 zetels het verschil. Dit doen we zowel in de raad als op straat.

Foto: SP
Nu, 20 jaar later heeft de SP in Doetinchem een slagvaardig bestuur van 7 mensen, een fractie van 3 raadsleden en 2 ondersteuners en een grote actieve ledengroep. Al deze mensen zetten zich in voor een betere gemeente waarbij onze drie kernwaarden - menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit - centraal staan. Dit doen we voor de inwoners, maar vooral samen mét de inwoners.

Vandaag is een heuglijke dag, maar ook een dag waarbij we ons realiseren dat de SP harder nodig is dan ooit.
Moedig voorwaarts!

Hans Boerwinkel
Voorzitter SP Doetinchem

Reactie toevoegen

U bent hier