h

SP DOETINCHEM STEMT TEGEN NIEUWE PARKEERVISIE

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

5 april 2024

SP DOETINCHEM STEMT TEGEN NIEUWE PARKEERVISIE

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart werd de nieuwe Parkeervisie behandeld. En zoals in het Doetinchems Vizier van 2 april ook te lezen was heeft de fractie van SP Doetinchem hier niet mee ingestemd.

Het college wil dat het parkeren budgetneutraal is. Wat wil zeggen dat het niet meer mag kosten dan het opbrengt.
Het argument van het college dat de parkeertarieven vanwege de coronacrisis niet zijn verhoogd en het de gemeente nu geld kost, is in onze ogen kortzichtig. Met zijn betoog maakt fractievoorzitter Harry Bosman goed duidelijk waarom SP Doetinchem tegen de Parkeervisie heeft gestemd.

“Voorzitter,

We kunnen kort zijn over deze visie. De SP gaat deze visie niet steunen.
Het verhogen van de tarieven is voor de ondernemers in de binnenstad niet helpend.
We willen allemaal een bruisende binnenstad. Via het aanvalsplan binnenstad wordt daar een miljoen per jaar aan gespendeerd. Tot op heden kunnen we niet stellen dat onze binnenstad bruisend is. Integendeel. Doetinchem heeft op dit ogenblik het winkelend publiek weinig te bieden in vergelijking met andere steden zoals Zutphen en Winterswijk.
Waarom zou je veel parkeergeld betalen voor een centrum, waar buiten de Grutstraat om weinig te beleven is? Zo jaag je juist de mensen weg.
De ondernemers staat het water aan de lippen en zijn nog herstellende van de coronaperiode. Laten we juist alles in het werk stellen om ze in het zadel te houden. Nog meer leegstand is funest.
Een paar weken geleden liep ik vrijdagavond door de stad. En ik moet zeggen dat ik geschrokken ben van het geringe aantal bezoekers. Er waren zelfs al winkels gewoon gesloten. Ook op de koopzondagen zijn er een aantal winkels gesloten. Dat is niet uit luxe.
De SP vindt het een gemiste kans dat alle belanghebbende niet aan de voorkant zijn meegenomen. Men voelt zich niet serieus genomen. En waarom is het parkeerbeleid niet gekoppeld aan de binnenstadvisie? Dat is toch niet meer dan logisch?
De SP heeft wil een visie die recht doet aan onze ondernemers in binnenstad. We willen gezamenlijk tot een visie komen waar iedereen mee kan leven en bijdraagt aan een bruisende binnenstad. Dat hoort bij de status van een centrumgemeente en dat verdienen de inwoners van Doetinchem.

Terug naar de tekentafel.”

De SP is een partij die de kleine lokale ondernemers echt wil ondersteunen. Helaas heeft buiten de SP en FvD, de voltallige gemeenteraad voor de parkeervisie gestemd en daarmee laten ze onze binnenstad-ondernemers en onze inwoners in de kou staan. We zullen de ontwikkelingen dan ook nauwlettend volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier