h

Ingezonden stuk Harm Stam in de Gelderlander.

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

2 februari 2010

Ingezonden stuk Harm Stam in de Gelderlander.

In de afgelopen jaren heb ik Harm Stam leren kennen als een bijzonder betrokken SP lid. Harm is onze oudste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Geweldig dat Harm zijn gevoel, over het onrecht dat de familie Avanosov wordt aangedaan, met de Doetinchemmers heeft gedeeld.

(De Gelderlander heeft geen toestemming gegeven om dit knipsel onder bronvermelding weer te geven waarvoor onze excuses.)

De SP staat voor Solidariteit. Voor menselijkheid. Iedereen doet dat vanuit zijn eigen overtuiging. Binnen de SP zijn een aantal mensen die gekozen hebben voor de SP op basis van hun Geloof of vanuit hun Spirituele achtergrond. Wat de achtergrond van Harm is blijkt duidelijk uit zijn ingezonden brief. 73 jaar en dan zo duidelijk zeggen waar het op staat. Wijsheid komt met de jaren. Harm heel veel respect van mijn kant!

Peter de Vos.(Voorzitter SP afdeling Doetinchem)

U bent hier