h

Kerngroep ivm het bijzonder slechte weer afgelast!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

20 december 2010

Kerngroep ivm het bijzonder slechte weer afgelast!

In verband met de slechte weersomstandingheden hebben we besloten de Kerngroepbijeenkomst af te lassen. We zullen binnenkort een nieuwe datum prikken. Bas Waterham zal zo veel als mogelijk onze leden per mail op de hoogte brengen.

U bent hier