h

Betaalbare Huishoudelijke Zorg voor “alle” Doetinchemmers?

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

10 juli 2017

Betaalbare Huishoudelijke Zorg voor “alle” Doetinchemmers?

Foto: Erica Stinissen

Op 8 mei 2017 werd er een artikel in de Gelderlander gepubliceerd over een nieuwe algemene voorziening; de huishoudelijke hulp.  Het artikel was rooskleurig, eenzijdig en gaf geen objectief beeld. De negatieve effecten van het nieuwe beleid voor mensen met lage en midden inkomens werd namelijk volledig achterwege gelaten. De SP is altijd voor openheid van zaken en wil daarom ook de negatieve kanten van dit beleid naar voren brengen.

In november werd door de gemeenteraad de opdracht aan het college gegeven om in het voorjaar met een nieuw robuust, juridisch haalbaar en toekomstvast plan te komen voor de huishoudelijke hulp naar aanleiding van enkele rechtszaken die er zijn geweest over de huishoudelijke hulp. In juni kwam eindelijk dat plan naar de raad, maar wat schetste de verbazing het was geen verbetering van de huishoudelijke zorg, maar juist een regelrechte bezuinigingsmaatregel!

Foto: SP

Op dit moment krijgen mensen met een chronische ziekte of beperking die huishoudelijke zorg nodig hebben een maatwerkvoorziening waarbij de eigen bijdrage door het CAK wordt berekend. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk zo betalen de mensen met laag inkomen €17,50 per maand en de mensen met de hoogste inkomens betalen de gehele kostprijs. De mensen met de hoogste inkomens kunnen op dit moment hun huishoudelijke hulp dus beter particulier in huren.

In dit nieuwe plan wordt gekozen om de huishoudelijke hulp als algemene voorziening, beschikbaar voor alle inwoners, in te zetten. Voor de gewone inwoners zonder beperking of chronische ziekte is de kostprijs dan €22,-  per uur en voor de mensen met een chronische ziekte of beperking is deze €7,50 per uur. Voor mensen met een laag inkomen zijn er twee kortingstarieven €2,50 per uur voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en €5,00 per uur met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm. Voor alle kortingstarieven geldt dat mensen maximaal 130 uur per jaar mogen gebruiken wat neerkomt op 2,5 uur huishoudelijke zorg per week. 

Foto: SP

De mensen met lage en midden inkomens, met een chronische ziekte of beperking gaan met het nieuwe plan er tot maximaal €63,75 per maand op achteruit vergeleken met de huidige eigen bijdrage van het CAK. Als mensen daarnaast ook nog een eigen bijdrage van het CAK voor extra hulp of een scootmobiel dan kunnen ze er tot wel €83,25 op achteruitgaan. Dit terwijl de mensen met de hoogste inkomens er tot wel €159,25 op vooruit kunnen gaan.

Dit vindt de SP Doetinchem wel een erg scheve verhouding. Mensen die zorg nodig hebben, moeten daarop kunnen rekenen en niet na moeten denken of ze het wel betalen kunnen. En wie daarnaast geen huishoudelijke hulp, geen zorg, nodig heeft, kan een schoonmaakster in huren. Een huishoudelijke hulp, een thuiszorgmedewerker is geen algemene ‘poets’.

De gemeente Doetinchem heeft berekend dat ze met dit nieuwe beleid tot wel €200.000 per jaar kan overhouden op de huishoudelijke hulp. Rechtsreeks uit de zak geklopt van de mensen die het nodig hebben! En voor wie 130 uur per jaar niet toereikend is, die heeft schijnbaar pech!

U bent hier