h

hardrijders in de hoop

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

14 september 2017

hardrijders in de hoop

In de week van 24 / 30 juli was SP Doetinchem in de wijk De Hoop om met mensen in gesprek te gaan. De bewoners van de Hoop zijn over het algemeen best tevreden over hun wijk. Een mooie groene wijk waar het fijn spelen is voor kinderen.

Foto: SP

De verhalen die mensen ons vertelden gingen bijvoorbeeld over het onderhoud van de woningen, te kleine wc’s, de achterpaden, overlast van buren en jongeren in het park. In de meeste gevallen betroffen dit individuele problemen die we (waar mogelijk) door zullen geven.

Dit was anders over het punt snelheid in de wijk. Met name aan de buitenrand wordt er harder gereden dan toegestaan en hier hebben meerdere mensen hun zorgen over kenbaar gemaakt. Zeker nu de Hoop meer als sluiproute gebruikt wordt, door de werkzaamheden aan de Europaweg, de rotonde en fietstunnel. Meerdere mensen maken zich hier zorgen over. Zij gaven aan dit te willen veranderen en er zal dan ook een bijeenkomst worden georganiseerd door een aantal buurtbewoners om te bedenken welke oplossingen er mogelijk zijn.
Eén van de bewoners heeft aangegeven zich hier graag voor in te zetten en samen  een avond te organiseren in Fort Garry Horse. Een begin is nu al gemaakt met het (her)plaatsen van een “30-zone bord”

Wilt u hier ook bij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar doetinchem@sp.nl of bel naar 06-11721525. Wij kunnen uw gegevens noteren en u dan informeren over de datum en het tijdstip. Ook als wij u niet getroffen hebben en u alsnog uw verhaal kwijt wilt kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Foto: SP

U bent hier