h

Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie SP Doetinchem succesvol en gezellig

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

9 januari 2018

Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie SP Doetinchem succesvol en gezellig

Foto: Peter de Vos

We hadden een primeur! Tijdens deze ledenvergadering / nieuwjaarsreceptie werd voor het eerst direct door de leden gestemd op de kandidaten voor het landelijk bestuur. Partijdemocratie in actie! En het is goed gegaan, geen enkel stembiljet was ongeldig of blanco. Nu maar afwachten tot het landelijke congres op 20 januari wie onze nieuwe bestuursleden gaan zijn.

Ook nieuw: de uitreiking van de oorkonde voor Buurtactivist van het Jaar 2017. Deze keer zeer welverdiend uitgereikt aan Natasja Wenninkmeule en Karin Grave, die zich met veel enthousiasme, moed en doorzettingsvermogen hebben ingezet voor de bewoners van de Weustenstraat die geconfronteerd werden met een absoluut onaanvaardbaar renovatieplan van Sité Woondiensten. Met elkaar hebben ze er voor gezorgd dat de plannen sterk zijn verbeterd en dat Sité naast het reguliere onderhoud eindelijk ook de tocht-, vocht-, schimmel- en elektraproblemen aan gaat pakken. Welverdiend, die oorkonde!

Natuurlijk hebben we ook teruggeblikt op het afgelopen jaar en, veel belangrijker: vooruitgeblikt naar het komende jaar. Natuurlijk met extra aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Heel mooi om te zien dat veel mensen zich hebben aangemeld om de te helpen bij de campagne! Wil jij dat ook? Meld je dan aan bij Saskia Dolleman, via sdolleman.sp@gmail.com of door te bellen naar 06-20567654.

Een strijdbaar 2018 gewenst voor jezelf, voor elkaar en voor Doetinchem! 

U bent hier