h

Saamhorigheid groot in Schöneveld

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

20 januari 2018

Saamhorigheid groot in Schöneveld

Foto: Marleen

Er is veel saamhorigheid in Schöneveld en de meeste mensen hebben een goed contact met hun buren. Een overwegend rustige buurt waar velen van u van aangaven dat het er prettig wonen is. Speeltuin Schöneveld wordt daarbij regelmatig genoemd als fijne ontmoetingsplek,  niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ook de supermarkt tegenover de speeltuin wordt genoemd als een plek waar je je buren tegenkomt en een praatje kunt maken. De buurtbewoners zijn over het algemeen tevreden over hun buurt en wijk. 

Op zaterdag 13 januari was SP Doetinchem weer terug in de wijk Schöneveld. Dit was een vervolg op ons bezoek in november toen we al bij een aantal straten in deze buurt langs zijn geweest. Wij gingen deur aan deur om met de mensen in gesprek te gaan. We vinden het fijn dat velen van u de tijd hebben genomen om openhartig met ons te praten. 

In sommige straten hoorden we dat er te hard wordt gereden. Overal geldt een maximum snelheid van 30 km, maar daar blijkt niet iedereen zich aan te houden.  Er zijn verschillende maatregelen genomen, bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen. Deze werken wel, maar als er dan aan het andere einde van de straat niets is, dan wordt daar toch nog harder gereden dan mag.

Iets anders dat in vrijwel iedere straat genoemd werd was het probleem met het parkeren. Te weinig plaatsen voor het aantal autobezitters. Een goede oplossing hiervoor wisten mensen niet direct te benoemen. Als u dit leest en hiervoor een goed idee hebt, dan horen we dat graag. Van een aantal mensen hebben we de contactgegevens en hun ideeën gehoord, maar het zou goed zijn als mensen die dit nog niet aan ons hebben laten weten dit alsnog even doorgeven. Dat kan door een email te sturen naar sdolleman.sp@gmail.com of te bellen. Mogelijk kunnen we dan samen met u een vervolg organiseren om hierover verder te praten en een plan te maken.

In veel straten van het gedeelte waar we geweest zijn gaat Sité woningen renoveren of slopen en nieuw bouwen. De meeste mensen zijn blij dat er wat met hun huizen gaat gebeuren. Wel werd regelmatig de opmerking gemaakt dat de communicatie vanuit Sité niet altijd duidelijk is, vooral als het gaat om wanneer er begonnen wordt en wat wanneer gaat gebeuren. Een deel van de huizen is in het verleden van Sité gekocht door de bewoners. Van deze mensen hoorden we dat ze graag ook goed geïnformeerd willen worden door Sité, omdat het vaak het huis van hun buren betreft dat aangepakt gaat worden en ze niet weten wat voor gevolgen dat kan hebben voor hun eigen huis. De SP zal Sité hiervan op de hoogte brengen.

Verder vinden veel mensen goede betaalbare zorg belangrijk en steunen het idee voor een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Meer informatie vindt u op: https://nationaalzorgfonds.nl/ 

Het was leuk om de vaak positieve reacties te horen. Een aantal mensen gaf aan actief met ons mee te willen doen en een enkeling sloot zich direct bij ons aan. Ook lid worden? Dat kan via doemee.sp.nl

Een aantal mensen had hele specifieke problemen, daar houden we contact mee. Als wij u niet getroffen hebben en u alsnog uw verhaal kwijt wilt kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via sdolleman.sp@gmail.com.

U bent hier