h

SP voorstel om menselijke maat toe te passen op de dansschool in Gaanderen aangenomen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

22 februari 2018

SP voorstel om menselijke maat toe te passen op de dansschool in Gaanderen aangenomen

Foto: Gera Matobo

In Gaanderen staat een dansschool, dansschool Berentsen. De dansschool bestaat al bijna 100 jaar, maar er zit weinig muziek meer in. Moderne jongeren hebben andere interesses en de dansschool als plek waar jongens en meisjes elkaar kunnen ontmoeten, lijkt ook achterhaald. Voor Ben Beijer die in de krant over zijn verkering schreef die hij bij Berentsen ontmoette tijdens het halfbal, is dat al bijna 60 jaar geleden. Tja, tijden veranderen.

We praten over de dansschool omdat de dansschoolhouder in de raad over de veranderende tijden heeft verteld. En over de problemen die dat voor hem veroorzaakt. Maar ook over het feit dat ook wij, de gemeenteraad van Doetinchem, aan die problemen hebben bijgedragen. En hoe we wellicht kunnen helpen om er wat aan te doen. 

Foto: SP

De SP heeft het inititief genomen om dit probleem op te lossen waarbij het om twee afzonderlijke zaken gaat. De raad heeft zelf niet handig besloten m.b.t. bestemmingsplannen. Het tweede deel gaat over de leegstand of dreigende leegstand van maatschappelijk vastgoed. Het aangenomen SP voorstel repareert dit, zodat de mensen van de dansschool verder kunnen gaan met hun leven.

U bent hier