h

Bedrijventerrein A18: veel problemen maar geen oplossing

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

22 februari 2018

Bedrijventerrein A18: veel problemen maar geen oplossing

Foto: SP

Elk jaar geeft de raad aan een accountant de opdracht om te controleren of de gemeente z’n geld rechtmatig uitgeeft. Ofwel, is er toestemming van de raad en worden de regels nageleefd. Een van die regels gaat over grond voor bedrijventerreinen. Daarin staat dat je best de tijd mag nemen om die grond te verkopen, maar niet te lang. Daar is een termijn van 10 jaar aan gehangen. Verkopen van alle grond kan uiteindelijk langer duren dan die 10 jaar, maar daar moet de raad dan elk jaar opnieuw een besluit over nemen. Dat ligt anders voor grond die je nog niet aan het verkopen bent. Die verkoop moet binnen de termijn van 10 jaar beginnen en als je dat niet redt, moet je maatregelen nemen: afboeken.

Op het bedrijventerrein A18 heeft Doetinchem twee stukken grond: ééntje, fase 1, waarvan de verkoop al jaren geleden is gestart en één (fase 2) waarvan ooit werd gehoopt om daar in 2025 mee te beginnen. De accountant heeft vastgesteld dat we fase 1 nooit vol hebben in 2025 en waarschijnlijk ook niet in 2030. Beginnen met de verkoop van stukken van fase 2 in 2025 gaat dus niet lukken. Daarmee gaan we met fase 2 over de 10 jaar termijn heen. En dat heeft gevolgen…

Dat het mis gaat met fase 2 is al langer bekend. De gemeenten die samen met Doetinchem dit terrein verzonnen hebben en er geld in gestopt hebben, weten dat ook al lang. Maar als het mis gaat, gaat het ook om geld, veel geld. Tussen de gemeenten is ruzie ontstaan over de vraag hoe we dit gaan oplossen. En als compromis is verzonnen dat we het probleem voor ons uit blijven schuiven. Intussen staan we wel toe dat in elk van de gemeenten bedrijven zich vestigen op nieuw uit te geven bedrijfsgrond. Dat gebeurde al langer, min of meer stiekem, maar in het compromis dat nu door de raad is vastgesteld staat dat het nu ook echt mag. De gevolgen voor de grondverkoop op fase 1 laat zich raden. Ook daarover heeft de accountant al harde noten gekraakt.

Foto: SP
De SP roept dit al veel langer.
Jaco te Hennepe: "Begin 2015 hebben we gezegd dat we wat betreft fase 2 ons verlies moeten nemen, ofwel afboeken die grond. Nu het college zich heeft verzet tegen ons initiatief om het nieuwe ziekenhuis daar te bouwen, valt er niet meer aan te ontkomen. Hoewel ook de accountant onze mening deelt, blijft ons college duiken."
In de vergadering van de raad van 22 februari heeft onze fractie daarom een amendement ingediend om aan het gedoe met fase 2 een eind te maken.

Helaas heeft de raad ons amendement verworpen. Nou maar eens kijken hoe het gesprek van het college met de accountant gaat verlopen...

U bent hier