h

Waarom geen regenboogvlag op het stadhuis?

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

7 januari 2019

Waarom geen regenboogvlag op het stadhuis?

SP Doetinchem stelt met spoed vragen aan het college waarom ze geen tegengeluid laten horen tegen de discriminerende en uitsluitende Nashville-verklaring.

1. Klopt het bericht dat de gemeente Doetinchem geen regenboogvlag wil hijsen als tegengeluid tegen de Nashville-verklaring?

2. Is de onderbouwing voor dat besluit zoals in het artikel vermeld "We zijn als gemeente neutraal. Niet tegen, niet voor: iedereen is welkom" het formele standpunt van het college? Zo ja, is het college daarin unaniem?

3. Is het college het met de SP eens dat, als je je niet tegen uitsluiting uitspreekt, je uitsluiting gedoogd? Zo nee,waarom niet?

4. Deelt het college de mening dat als er ergens een moment is en was de afgelopen jaren dat de gemeente zich uit kan en moet spreken, door bijvoorbeeld de regenboogvlag te hijsen, deze Nashville-verklaring misschien wel de belangrijkste reden is sinds jaren?

5. Is het college bereid alsnog de regenboogvlag te hijsen, net als in veel andere gemeenten, om daarmee aan te tonen dat iedereen echt welkom is? Zo nee, waarom niet?

1) https://indebuurt.nl/doetinchem/nieuws/gemeente-doetinchem-hijst-geen-regenboogvlag-als-tegengeluid-nashville-verklaring-en-dit-is-waarom~64086/ 

U bent hier