h

Meer arbeidsmigranten bij Esbro?

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

28 februari 2019

Meer arbeidsmigranten bij Esbro?

Foto: SP Zaltbommel

Recent kondigde de Esbro aan dat het nog groter wil worden. Daarvoor is een enorme uitbreiding bedacht, maar genoeg werknemers zouden er niet voor beschikbaar zijn. Daarom wil Esbro een eigen “Polenhotel” bouwen, om al die arbeidsmigranten te huisvesten die ze denken nodig te hebben.
Maar waarom arbeidsmigranten hierheen halen? Als Esbro uit wil breiden, waarom dan niet ergens in Oost- of Zuid Europa, in plaats van alle kippen en arbeidskrachten hierheen te halen om vervolgens de producten over heel Europa te verspreiden. Er staan in de Achterhoek ook nog genoeg mensen aan de kant. Misschien is het een idee om deze mensen een fatsoenlijk loon te betalen, waardoor ze,  als ze vanuit een uitkering gaan werken, onder aan de streep er op vooruit gaan en niet achteruit, wat nu vaak het geval is.

Voor arbeidsmigranten die hierheen komen betekent het vaak lange dagen werken, bij werkgevers die misbruik maken van allerlei Europese regelingen, waardoor de arbeidsmigrant een stuk goedkoper is. Wonen met z’n achten in een onderverhuurd of opgekocht rijtjeshuis, of met meerdere mensen op een kamer in een zogenaamd hotel, vaak niet meer dan een stapel containers zonder privacy. Dat opperde ook de directeur van de Esbro, om mensen op die manier te huisvesten. Maar dit is niet alleen qua omstandigheden en privacy niet gewenst voor de werknemers. Er is dan ook sprake van een afhankelijkheidsrelatie, omdat de Esbro tevens verhuurder van de woonruimte is. Dus ben je te mondig, dan ben je niet alleen je werk kwijt, maar ook meteen je woonruimte. Dit verdienmodel maakt de werkgevers en uitzendbureaus rijk, maar over de ruggen van hardwerkende arbeidsmigranten en ten koste van de samenleving hier, en in het land waar ze vandaan komen.

Arbeidsmigratie heeft een enorme invloed op de mensen wie het betreft, op de samenleving waar ze vandaan komen en op de samenleving waar ze terecht komen. Mensen verlaten hun vertrouwde leefomgeving om ver van huis wat meer te verdienen dan ze thuis kunnen, en geef ze eens ongelijk. Met als gevolg lege huizen en geen personeel voor lokale middenstanders daar en Skype-kinderen die bij hun opa en oma opgroeien.

Het is hoog tijd dat er paal en perk gesteld wordt aan arbeidsmigratie. Als Oekraïners in Polen, en Polen hier werken, dan kunnen diezelfde Polen ook bij hen thuis werken. En ja, dan zal er daar en hier meer betaald moeten worden. En ja, dan is ongelimiteerde groei van bedrijven hier niet meer mogelijk.

Het is goed dat wethouder Lambregts namens het college heeft gezegd dat Doetinchem beleid aan het ontwikkelen is hoe om te gaan met arbeidsmigratie. Wat de SP betreft moet daarin ook opgenomen worden dat een uitbreiding, zoals bij de Esbro, alleen maar mag als aangetoond is dat het werk niet naar de werknemers kan worden gebracht in plaats van de werknemers hierheen te halen. In dat geval kan een bedrijf ook daar uitbreiden in plaats van op grote schaal mensen hier naartoe te halen. En áls er dan toch hier uitgebreid wordt en arbeidsmigranten nodig zijn, dan wordt dit alleen toegestaan als er sprake is van gelijke loonkosten voor gelijk werk. En moet Esbro verplicht worden om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting in normale woonwijken en hen helpen inburgeren en de Nederlandse taal te leren.

Alleen dan blijft de samenleving daar en de samenleving in Wehl en Doetinchem leefbaar en kan uitbuiting en verdringing worden tegengegaan.

U bent hier