h

Brussel niet de baas, ook niet in Doetinchem!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

16 mei 2019

Brussel niet de baas, ook niet in Doetinchem!

Foto: Jasper Knipping

SP-leden en belangstellenden kwamen maandag 13 mei bij elkaar om te praten over de Europese Verkiezingen en wat die voor ons betekenen. Of liever gezegd: wat die zouden moeten betekenen. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten en lid van het dagelijks bestuur van de SP, Vincent Mulder zetten uiteen hoe de SP aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen Europa.

Wat zien we: een steeds verder uitdijender Europa, waar de machthebbers proberen steeds meer bevoegdheden naar Brussel te halen en het zelfbeschikkingsrecht van de verschillende landen steeds meer in te perken. Brussel is een veelvraat aan het worden, die nooit genoeg heeft.

De SP zegt: samenwerken is prima, maar zaken als pensioen, wonen, en onderwijs regelen we liever zelf in Nederland. En het ergste is: onze vertegenwoordigers in Europa, zoals Eurocommissaris Frans Timmermans, lijken er alleen op uit om zichzelf te verrijken terwijl ze beloofden Europa socialer te maken. Socialer voor wie? Voor de Polen die hier 

Foto: Gera Stam

tegen een mager loon en in slechte behuizing ver van huis wat proberen te verdienen? Tegen de mensen die in de bijstand zitten en per maand minder inkomen hebben dan een Eurocommissaris per dag?

De politieke macht in Europa heeft zich overgeleverd aan het bedrijfsleven. Die betalen amper belasting, en profiteren van allerlei voordeeltjes. Terwijl de winst tegen de plinten op klotst moeten de medewerkers het doen met flexbaantjes tegen het minimumloon. En dat terwijl onze eigen regering wel de BTW en de energierekening verhoogt voor de gewone mensen. En jarenlang heeft bezuinigd is sectoren als de zorg, de bouw en het onderwijs. Geen wonder dat de mensen het geloof in de politiek kwijt zijn.

Europa biedt de verschillende landen veel te weinig ruimte om hun eigen keuzes te maken. Daar is de SP het niet mee eens. Zelfs de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft bevestigd dat Europa bestaat uit veel verschillende landen, met ieder hun eigen taal en cultuur. Daar moeten we oog voor houden, en daarom moet Europa vooral niet worden tot een quasi-superstaat met een één regering en één leger.
De SP kiest ervoor om collectief te regelen waar we allemaal baat bij hebben en gebruik van maken. Onderwijs, zorg, openbaar vervoer. Dat betekent niet dat je allemaal hetzelfde moet doen, maar wel dat we solidair zijn met elkaar.

De conclusie zou kunnen zijn: de mensen zijn alle hoop verloren en gaan daarom niet stemmen. Wij roepen iedereen op om toch de moeite te nemen. Breng je stem uit en laat op die manier horen wat je vindt! Laat Brussel niet aan de macht! Een sociaal Nederland begint niet in Brussel. Een sociaal Nederland begint met een stem op de SP.

U bent hier