h

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

28 juni 2019

Excuses geëist voor benadeelden Laborijn

Foto: dwangarbeidGroningen / dwangarbeidgroningen.nl
Teleurstellend, dat de coalitiepartijen CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP-CU gisteren geen debat wilde aangaan over Laborijn. Want "ze hadden zch niet voorbereid". Hoe kun je nou niet voorbereid zijn op een debat over de grootste crisis van de laatste jaren? Die zich NU afspeelt, NU actueel is en dus NU aandacht verdient in onze raad. De SP is wel het debat aangegaan.
 
We hebben daarbij de volgende eisen gesteld:
  1. Maak excuses aan voor de manier waarop er in deze en voorgaande raadsperiode met mensen is omgegaan.
  2. Breng in kaart welke mensen er nadeel hebben ondervonden en repareer dit.
  3. Zorg dat de medewerkers goed ondersteunt worden en kijk goed welke medewerkers op de juiste plek zitten en welke niet.
  4. Laat consulenten naast de inwoners gaan staan en hen zo snel mogelijk helpen hun leven weer op de rit te krijgen met, indien nodig, eerst financiële ondersteuning en vervolgens ondersteuning bij het zoeken naar werk.
  5. Doe ook onderzoek naar hoe er omgegaan wordt met mensen in de sociale werkvoorziening en betrek wat ik daarover zojuist heb gezegd.
  6. Kom met een oordeel over de rol van het college, het AB en het DB en wat daarbij anders moet in de toekomst en vertel hoe het vertrouwen dat nu ontbreekt, indien mogelijk weer hersteld zou kunnen worden.

Foto: Maurits Gemmink

Voorafgaand aan deze eisen zei SP fractievoorzitter Hans Boerwinkel het volgende:
 
"Ik hoor mensen zeggen; hoe kon dit nou zo mis gaan? Hoe kon dit nou gebeuren? De SP stelt zich die vraag niet, omdat we al jaren zien dat het niet goed gaat. 
 
Enkele voorbeelden:
In het verkiezingsprogramma van de SP voor 2014 schreven we “De bejegening van mensen die een beroep moeten doen op bijstand laat nog steeds te wensen over. Mensen worden vanuit wantrouwen benaderd.”
Ook zeiden we: “Mensen die bij Wedeo werken zitten al twee weken niets te doen, terwijl mensen in de bijstand daar gedwongen moeten werken en omkomen in het werk”
In 2015 hebben we misstanden met bijstandsgerechtigden die via Pauropus gedwongen sloopwerk moesten doen en aan asbest bloot gesteld werden aan de kaak gesteld.
De SP heeft bij vrijwel iedere gelegenheid binnen en buiten deze raad gezegd dat de bejegening niet goed gaat en dat er vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen gehandeld moet worden.
Maar iedere keer dat we misstanden aan de orde brachten werd het gebagatelliseerd en als incident afgedaan. Dat is niet alleen deze periode zo geweest waarbij wethouder Huizinga verantwoordelijk was, maar ook tijdens de vorige periode waarbij wethouder Langeveld verantwoordelijk was.
Het bleek ook lang lastig om de verhalen van mensen in de openbaarheid te krijgen, omdat de angst te groot was dat het tot represailles zou leiden. Goed dat het de Rode Vrouwen vorige jaar wel gelukt is om het breed aan de grote klok te hangen.
De SP heeft waardering voor de voortvarendheid waarmee nu binnen Laborijn opgetreden wordt. Maar ook de rol van de wethouders en het dagelijks bestuur moet onder de loep genomen worden.
 
Zoals ik tijdens de vorige raadsvergadering in het vragenhalfuur al aan de orde heb gesteld is de cultuur binnen Laborijn m.b.t. de mensen met een Sociale Werkplaats indicatie ook niet goed. Ook daar is de bejegening niet goed. Enkele voorbeelden:
- Mensen voelen zich niet serieus genomen op de werkvloer binnen Laborijn.
- Er worden mensen onder druk gezet om gedetacheerd te worden bij bedrijven als Mainfreight.
- We krijgen regelmatig verhalen van mensen die langdurig in de ziektewet gehouden worden, terwijl ze wel fulltime werken."
 
De wethouder nam wel de moeite om deel te nemen aan het debat. Daarbij gaf hij aan pas excuses te kunnen maken als precies duidelijk is waarvoor en aan wie. De SP bleef aandringen op eerste excuses aan de Doetinchemse samenleving en alle benadeelden vanwege de enorme impact en commotie. Toen de wethouder dat bleef weigeren hebben we een motie van treurnis overwogen. Omdat deze niet op steun van anderen kon rekenen hebben we deze niet ingediend.
 
Op 18 juli is het volgende debat over Laborijn. De wethouder heeft gezegd dan met meer te komen. We verachten dan ook gerichte excuses van hem en van wethouder Langeveld. En natuurlijk antwoord op de andere eisen en vragen die we gesteld hebben.

U bent hier