h

Omwonenden, laat je stem horen over het Van der Valk hotel

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

28 september 2019

Omwonenden, laat je stem horen over het Van der Valk hotel

Foto: SP

De SP heeft op 26 september opnieuw tegen de komst van het Van der Valk bij de A18 afslag naar Dichteren gestemd. We roepen buurtbewoners van de wijk Dichteren op om hun bezwaren te laten horen en een zienswijze in te dienen bij de gemeente Doetinchem. De SP zal de omwonenden helpen in hun strijd tegen het Van der Valk hotel aan de Europaweg.

Foto: SP Doetinchem
SP raadslid Naomi Wartenberg: “Waar bewoners van het buitengebied te maken hebben met een enorme bureaucratische rompslomp voor het aanleggen van iets noodzakelijks als een watervoorziening, krijgen grote machtige kapitalistische bedrijven als Van der Valk en Menzis (met het Slingeland ziekenhuis) in Doetinchem ruim baan om zich te vestigen waar ze willen, ook op goedkope landbouwgrond in het buitengebied.” Grote bedrijven hoeven zich blijkbaar niet aan dezelfde regels te houden; er wordt net zo lang geduwd en getrokken totdat deze bedrijven hun zin krijgen.

Natuurlijk kan een bedrijf als het Van der Valk hotel een economische meerwaarde hebben voor Doetinchem, maar volgens de SP hoeft dit niet ten koste te gaan van de natuur en het open landschap. Doetinchem heeft genoeg mooie locaties voor het vestigen van een hotel. Het blijft voor de SP onduidelijk waarom het hotel zich bijvoorbeeld niet kan vestigen in de omgeving van het station, waar met enkele aanpassingen in de grootte van het hotel en de parkeergelegenheid voor een veel grotere economische impuls zou kunnen zorgen voor Doetinchem; niet alleen het hotel zelf zou baat hebben bij deze locatie, maar ook de overige Doetinchemse ondernemers profiteren van een vestiging van het hotel in de nabijheid van de binnenstad. Bovendien is het grote aantal bedden een bedreiging voor de al aanwezige hotels in Doetinchem.

Meerdere omwonenden hebben aangegeven grote bezwaren te hebben tegen de een Van der Valk hotel aan de Europaweg. Het Van der Valk hotel heeft volgens de omwonenden nog geen enkele poging gedaan om in gesprek te gaan met de omwonenden.

U bent hier