h

begroting 2020; een enorme kater

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

8 november 2019

begroting 2020; een enorme kater

Foto: SP

Wat het hoogtepunt van de lokale democratie had moeten zijn (woorden D66), werd een dieptepunt. 5,5 uur debatteren mondde uit in wat daarvoor al bekend was: de coalitiepartijen stemden voor de bezuinigingen en de begroting zonder dat er enige wijziging in was aangebracht.

Het college had een document naar de raadsleden gestuurd met keuzerichtingen waaruit ‘ook echt iets te kiezen viel’ volgens het college. En dus was de oppositie, ondanks de korte tijd die we hadden, hard aan de slag gegaan om de scherpe kantjes van de bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg en armoedebeleid er af te halen. Met in totaal 14 voorstellen om het beter te maken voor onze inwoners, die onder stoom en kokend water waren gemaakt, en dus laat naar de coalitiepartijen waren gestuurd, wilde de SP, vaak samen met de PvdA, PvlM, GBD en LBD, de begroting verbeteren.

Maar nee, niets, geen enkele beweging bij de coalitie. Nog geen minuscule handreiking. De oppositie was er aan het einde van de avond zo klaar mee, dat we overwogen de raadsvergadering voor de stemming al te verlaten. Uit respect voor onze inwoners en voor de democratie hebben we dat niet gedaan. Een stemverklaring, een tegenstem van de oppositie en direct naar huis. Met een enorme kater.

Natuurlijk kunt u ervan op aan dat de SP binnen en vooral buiten de raad blijft vechten voor goede zorg, goede woningen en goede voorzieningen voor en met de inwoners van Doetinchem. 

U bent hier