h

SP vraagt om maatregelen bij gevolgen van coronavirus

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

19 maart 2020

SP vraagt om maatregelen bij gevolgen van coronavirus

De crisis als gevolg van het coronavirus heeft grote gevolgen voor grote groepen mensen. Naast dat we allemaal moeten zorgen dat we elkaar niet aansteken, zijn er ook enorme gevolgen voor bijvoorbeeld flexwerkers, ZZP'ers, kleine ondernemers, maar ook voor ouderen en voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Maar ook over  arbeidsmigranten maken we ons zorgen.

De SP heeft daarom de afgelopen dagen verschillende raadsvragen gesteld, waarbij het college op het gebied van ondersteuning aan mensen die geen inkomen meer hebben al een eerste reactie heeft gestuurd: als ondernemers of zelfstandigen in de problemen komen als gevolg van het coronavirus kunnen zij contact opnemen met Laborijn. Laborijn heeft daarvoor de capaciteit uitgebreid en is de interne organisatie aan het aanpassen zodat, als de maatregelen van de regering zijn uitgewerkt, mensen die zich gemeld hebben hier direct over benaderd kunnen worden.  De SP hoort graag uw ervaringen hiermee. Die kunt u mailen naar doetinchem@sp.nlBinnenkort horen we meer over de concrete maatregelen die het college neemt om iedereen die in financiële problemen komt te helpen.

Het is goed dat het college ook het betalen van lokale lasten aan de horeca-ondernemers in de binnenstad heeft uitgesteld tot 1 juli. De SP denkt niet dat dit voldoende zal zijn. Ook andere ondernemers zullen het zwaar krijgen en mogelijk is uitstel niet voldoende, omdat er ook later geen geld is om lokale lasten en andere vaste lasten als belastingen en huur te betalen. We roepen de verhuurders op om de huren tijdens de crisis tijdelijk sterk te verlagen, omdat deze ondernemers weinig tot geen inkomsten zullen hebben zolang ze gesloten zijn.

Ouderen maken zich extra zorgen om besmet te raken. Daarom heeft de SP het college gevraagd om met de supermarkten te gaan praten en hen te vragen, om net als in België bijvoorbeeld het eerste uur alleen open te gaan voor ouderen, zodat deze in een niet drukke winkel hun boodschappen kunnen doen. Ook hopen we dat supermarkten een maximum aan het aantal artikelen per klant in willen stellen en zo hamsteren willen voorkomen, zodat o.a. onze hulpverleners na een dag hard werken hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en geen lege schappen aantreffen.

Hoewel de voedselbank in Doetinchem nog open is hebben we het college ook gevraagd vast na te denken wat er mogelijk is, als de voedselbank onverhoopt toch dicht gaat, zoals in veel andere plaatsen. We hebben de suggestie gedaan om dan tegoedbonnen uit te delen aan de gebruikers van de voedselbank, die deze dan in de lokale supermarkten kunnen inleveren.

Ten slotte hebben we het college gevraagd wat er gedaan kan worden om te zorgen dat arbeidsmigranten geen extra risico zijn voor zichzelf en voor onze inwoners. Er komen nog steeds grote groepen arbeidsmigranten naar het stadhuis om zich in te laten schrijven. Die concentratie op die plek is niet goed voor henzelf en niet voor de mensen die in het stadhuis werken. Bovendien worden deze arbeidsmigranten nog veel te vaak met teveel mensen in een woning gehuisvesd, wat ook extra besmettingsgevaar oplevert. In deze tijden waarin we alles doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook een tijd waarin steeds meer mensen hier thuis zonder werk komen te zitten, lijkt het ons verstandig om de  toestroom van arbeidsmigranten in te dammen.

U bent hier