h

Spoedeisende hulp moet blijven in Doetinchem en Winterswijk

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

25 oktober 2020

Spoedeisende hulp moet blijven in Doetinchem en Winterswijk

Foto: SP

In een zogenaamde ‘houtskoolschets’ worden plannen gelanceerd voor het opheffen van spoedeisende hulp in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het SKB in Winterswijk. Het is onacceptabel dat de zorg in de Achterhoek verschraalt en we voor spoedzorg lang moeten reizen, terwijl we nu uitstekende spoedzorg dichtbij huis hebben.

In nog geen dertig jaar is het aantal ziekenhuizen met  60% gedaald. Er zijn er nu nog maar 102. Steeds vaker zijn er patientenstops voor spoedzorg. Dat is normaal al zo, maar helemaal nu in coronatijd. De bereikbaarheid van ziekenhuizen neemt af. Dat kunnen en mogen we in de Achterhoek niet laten gebeuren. Hans Boerwinkel, fractievoorzitter SP Doetinchem: "Als er brand uitbreekt moet de brandweer binnen 8 minuten ter plaatse zijn, maar drie kwartier reistijd naar een ziekenhuis is voor dit kabinet geen probleem".

SP Kamerleden Henk van Gerven en Maarten Hijink zijn ook geschrokken van de plannen. Opnieuw wordt er voorgesorteerd op het uithollen van belangrijke onderdelen van de zorg. De brief van de burgemeesters aan de minister is een belangrijk signaal. De SP heeft Kamervragen gesteld en wil van de minister weten of deze het met de SP en de burgemeesters eens is dat de spoedeisende hulp beschikbaar moet blijven in Doetinchem en Winterswijk. Hieronder die gestelde vragen.

Schriftelijke vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht dat het verdwijnen van spoedeisende hulpen funest is voor kleinere ziekenhuizen 
 
1) Wat is uw reactie op het bericht dat volgens de burgemeester uit Winterswijk en anderen het verdwijnen van spoedeisende hulpen funest is voor kleinere ziekenhuizen en zij bezwaar maken tegen deze plannen uit de houtskoolschets? 1) 
 
2) Deelt u de mening dat met het uitkleden van ziekenhuizen zij hun belangrijke functie niet meer kunnen vervullen? Waarom wel of niet? 
 
3) Deelt u de mening dat nabijheid van een ziekenhuis een belangrijke rol speelt in het bepalen van de kwaliteit van zorg en ook een factor is die hierin dient te worden meegenomen? Waarom wel of niet? 
 
4) Deelt u de mening dat de nabijheid van een ziekenhuis een belangrijke sociaaleconomische rol speelt bij de aantrekkelijkheid van een stad of dorp? Waarom wel of niet? 
 
5) Deelt u de mening dat juist tijdens de coronacrisis alle ziekenhuizen hun meerwaarde hebben aangetoond en dit het extra onverantwoord maakt om juist nu spoedeisende hulpen en intensive care afdelingen te laten verdwijnen? Waarom wel of niet? 
 
6) Is de minister het met ons eens dat een volwaardig basis ziekenhuis inclusief spoedeisende hulp zowel voor Winterswijk en omgeving, als Doetinchem en omgeving cruciaal is voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de zorg in de Achterhoek? Zo neen, waarom niet? 
 
 

U bent hier