h

Gratis duurzame mondkapjes voor minima in Doetinchem

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

6 november 2020

Gratis duurzame mondkapjes voor minima in Doetinchem

Foto: SP

Mondkapjes zijn al verplicht in het openbaarvervoer en worden binnenkort waarschijnlijk ook verplicht in openbare ruimtes, zoals winkels. De crisis heeft enorme gevolgen voor vrijwel iedereen, maar als je toch al weinig te besteden hebt is het in deze tijd extra moeilijk.
Om minima een beetje te helpen is gisteren het voorstel van SP Doetinchem raadsbreed aangenomen om gratis mondkapjes voor deze groep inwoners te verstrekken. 

Oorspronkelijk wilden we dit voorstel al tijdens de raadsvergadering van 26 oktober bespreken, maar door techische storing kwamen we daar niet aan toe. Voordeel daarvan was dat iedereen al wel wist dat dit voorstel er lag en dus was wethouder Huizinga al voortvarend begonnen, zie hij gisteren, toen het voorstel alsnog besproken werd in de begrotingsraad.

De mondkapjes worden op dit moment al duurzaam geproduceerd en zullen lokaal door medewerkers van Laborijn verpakt en verspreid gaan worden. Het is fantastisch dat dit zo snel gerealiseerd kan worden. Hierdoor kunnen ook mensen met weinig geld zichzelf en de mensen om hen heen beschermen, zonder dat dit hen op extra kosten jaagt.

U bent hier