h

Mondzorg voor alle kinderen!

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

6 november 2020

Mondzorg voor alle kinderen!

Foto: renatalferro / pixabay

Er is een belangrijke stap gezet om mondzorg voor alle kinderen in Doetinchem beschikbaar te maken. De SP is in Doetinchem al een aantal jaar bezig om mondzorg bij jeugd beter toegankelijk te maken en dat is nodig, want in sommige wijken blijkt 25% tot 30% van de jeugd geen preventieve mondzorg te krijgen.

Oorzaken hiervan kunnen zijn dat er angst is voor de tandarts, maar ook, en dat komt best vaak voor, dat ouders niet gaan vanwege de kosten, en daardoor hun kinderen ook niet. De kosten voor mondzorg tot 18 jaar wordt door de zorgverzekering vergoed en heeft geen nadelige financiële gevolgen voor gezinnen. Maar toch zijn er veel te veel kinderen die geen periodieke controle krijgen.

Dat jeugd geen goede mondzorg krijgt kan ernstige gevolgen voor hun toekomst hebben, met name voor hun verdere gezondheid. Want niet alleen een slecht gebit met gaatjes, maar ook het gevaar dat ze later reuma, suikerziekte of overgewocht ontwikkelen, kunnen het gevolg zijn van het niet goed onderhouden van het gebit.

SP Doetinchem is al sinds begin 2018 bezig om in de gemeente Doetinchem voor elkaar te krijgen dat ieder kind goede preventieve mondzorg krijgt. We zijn erg blij dat op 5 november, tijdens het debat over de begroting voor 2021, onze motie "Pilot mondzorg voor kinderen" unaniem is aangenomen. Het college heeft daarbij de opdracht gekreken om deze pilot met alle betrokkenen, zoals de GGD, Yunio, mondhygiënisten en ziektekostenverzekering verder uit te werken. De gemeente neemt hierbij nu de regie.

Vanzelfsprekend blijven we zelf ook meedenken en zullen we daarbij ook blijven samenwerken met ROMA (Regionaal Overleg Mondzorg Achterhoek), een groepje bevlogen professionals die zich al jaren hard maken voor preventieve mondzorg.

U bent hier