h

SP-SUCCES: NU OOK IN DOETINCHEM EEN REFERENDUM MOGELIJK

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

18 december 2020

SP-SUCCES: NU OOK IN DOETINCHEM EEN REFERENDUM MOGELIJK

Foto: SP

Eén stem meer hadden we nodig na de eerste stemming om een referendum mogelijk te maken in de gemeente Doetinchem. En die ene stem meer, die was er donderdagavond 17 december 2020 in de raad van Doetinchem. Vanaf nu kunnen belangrijke onderwerpen voorgelegd worden aan de inwoners van Doetinchem. En daar zijn we heel blij mee, want hiermee is een flinke stap gezet in de versterking van onze lokale democratie.

Initiatiefnemer Hans Boerwinkel noemt dit referendum een belangrijk extra instrument in onze lokale democratische gereedschapskist: ‘een referendum zorgt aantoonbaar voor publiek debat en grotere betrokkenheid bij, en draagvlak voor beleid. Inwoners van de gemeente Doetinchem kunnen ook zélf onderwerpen voor een referendum aandragen. In het aangenomen SP initiatiefvoorstel kunnen zowel inwoners nu het initiatief nemen om een referendum te houden, en ook de raad kan een referendum uitschrijven om de inwoners om hun mening te vragen.’

De SP is benieuwd wanneer het eerste referendum in Doetinchem zal plaats vinden en waar dit over zal gaan. 

U bent hier