h

Nieuwe coalitie van start zonder concrete plannen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

9 juni 2022

Nieuwe coalitie van start zonder concrete plannen

Foto: SP Doetinchem

2,5 maand na de verkiezingen is er eindelijk een coalitieakkoord. Er staan veel onderwerpen in, maar erg concreet wordt het niet. Optimistisch als de SP is, gaan wij er dan ook vanuit dat er dus heel veel ruimte is voor de SP om met concrete voorstellen te komen, zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat onze inwoners er beter van worden.

In het coalitieakkoord ontbreekt tot onze verbazing een financiële onderbouwing waardoor de plannen dus niet alleen niet concreet zijn, maar ook niet zijn te toetsen op haalbaarheid.

Wat er wel in staat is: 'we voeren de taken uit binnen de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk'. Daarbij vraagt de SP zich af hoe het college goede kwalitatieve en passende zorg kan blijven verlenen aan onze inwoners, als het Rijk in 2026 een grote bezuiniging van 4,5 miljard gaat toepassen. Gaat het college dan op de zorg bezuinigen?

In het akkoord staat het een en ander over de 'woningmarkt' en 'voorrangsregels'. Fractievoorzitter Jasper Knipping: "Wonen is geen markt, maar een recht. Ik ben benieuwd wat de coalitie bedoelt met die voorrangsregels en voor wie die dan gelden. Hoe gaat dit college ervoor zorgen dat iedereen in Doetinchem binnen een zo kort mogelijke tijd een passende woning kan vinden?"

In het akkoord staat ook dat het college onze inwoners wil informeren en stimuleren om hun woning te verduurzamen. Knipping: "Huurders zijn afhankelijk van de verhuurders, zoals Sité. Een steeds grotere groep inwoners met een eigen woning kan amper rondkomen heeft de middelen niet om zelf te investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen, of isolatie. Ook niet met subsidie.

De SP zal zich verzetten tegen duurzame maatregelen waarbij inwoners zich in de schulden moeten steken."

In het akkoord staat ook dat de lasten niet meer verhoogd worden dan de inflatie. Knipping: "Dat lijkt redelijk, maar de inflatie is torenhoog. Het kan maar zo zijn dat de belastingen volgend jaar dus met 10% of meer verhoogd worden. En daar komen de extra lasten van het restafval nog bij."

De SP heeft bezwaar tegen het grote aantal wethouders van 6. Het vorige college had dat bezwaar in 2019 ook en ook GBD wilde samen met de SP minder wethouders. Maar nu het om hun eigen portemonnee gaat zijn ze dat blijkbaar ineens vergeten.

Jasper Knipping: "Dit is niet ons college en niet ons akkoord. We zullen natuurlijk wel alle plannen langs onze lat van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit leggen. Steunen wat goed is en verbeteringen en nieuwe plannen voorstellen wat anders kan en moet. Samen met Belinda, Marjolein en Eef ga ik me de komende 4 jaar vanuit de oppositiebankjes inzetten voor de inwoners van Doetinchem."

Reactie toevoegen

U bent hier