h

SP WIL HULP VOOR MEER INWONERS VAN DOETINCHEM

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

22 november 2022

SP WIL HULP VOOR MEER INWONERS VAN DOETINCHEM

Foto: SP

De gemeente Doetinchem wil investeren in preventie als basis voor sociaal beleid. Maatwerk staat voorop bij het bieden van ondersteuning en zorg aan onze inwoners. Iedereen doet naar vermogen mee in de samenleving en bestaanszekerheid vormt de basis. De jeugd groeit veilig op. Dit zijn allemaal krachtige uitspraken die worden gedaan in de begroting voor 2023. En daar zijn we het wel mee eens. Toch stemde de fractie van SP Doetinchem op 10 november niet in met de begroting.

De ambitie van het college om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036 lijkt in deze begroting eerder een doel op zich te zijn geworden. Als SP zijn we niet tegen groei van Doetinchem, maar dan moeten we er als gemeente wel voor zorgen dat de basisvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld toegang tot huisartsenzorg en kinderopvang, voor iedereen die in Doetinchem woont en werkt, goed op orde zijn. “Doetinchem is een financieel stevige gemeente, wij vinden dat de gemeente nu niet op het geld moeten blijven zitten maar dit in moet zetten zodat voorzieningen in Doetinchem voor alle inwoners beschikbaar zijn en blijven.”, zo stelt onze fractievoorzitter Jasper Knipping tijdens de raadsvergadering.

We leven in een moeilijke tijd, een groot aantal inwoners van onze gemeente staat het water aan de lippen en ook verenigingen en maatschappelijke organisaties hebben te kampen met hoge energiekosten. Knipping: “Wij willen dat onze inwoners, kleine ondernemers en verenigingen meer financiële ruimte krijgen zodat zij hun hoofd boven water kunnen houden. De inkomensgrens voor extra ondersteuning moet omhoog naar 130% van het sociaal minimum en niemand mag vanwege de hoge energiekosten worden afgesloten van gas en elektriciteit. Het schoolzwemmen willen we terug, zodat ieder kind een zwemdiploma kan halen. Onze voorstellen hierover werden helaas niet door de raad gesteund. Wel heeft de wethouder ons beloofd dat hij in januari met meer informatie zal komen over hoe de gemeente ondersteuning wil bieden aan de verenigingen en maatschappelijke organisaties.”

Iedereen wil wonen in een aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving. Maar voor veel mensen is het financieel niet haalbaar om hun woning goed te isoleren of te verduurzamen. Wij vroegen de gemeente om te onderzoeken hoe het voor meer inwoners wel mogelijk wordt dit te doen. Het college vindt echter dat projectjes zoals “Grip op energie” en het uitdelen van energiebesparende producten al voldoende zijn.

Kinderen moeten veilig van en naar school kunnen gaan en daarom zijn we zijn blij dat de wethouder ons heeft verzekerd dat er gekeken wordt naar de verkeersveiligheid rondom basisschool De Kleine Prins.

Geen fractie zonder actie!

Foto: SP
Ook wanneer onze voorstellen door de gemeenteraad niet worden gesteund, kunnen ze toch effect hebben, er wordt iets in beweging gezet. Neem bijvoorbeeld de hondenbelasting, al jaren pleit SP Doetinchem voor het afschaffen ervan en in deze begroting zien we dat dat nu eindelijk is overgenomen, dat is winst!

Wij strijden door! In de raad en zeker op straat, voor een sociaal Doetinchem waar iedereen meetelt en mee kan doen.

Reactie toevoegen

U bent hier