h

Zaterdag 27 november manifestatie Armoede Werkt Niet in Den Bosch.

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

27 november 2010

Zaterdag 27 november manifestatie Armoede Werkt Niet in Den Bosch.

Ruim 1500 enthousiaste demonstranten, mensen van de SP, PvdA, de vakbonden, mensen uit de WSW, Wajong en WWB hebben het kabinet Rutte laten weten hoe zij denken over de bezuinigingen op mensen met een arbeidsbeperking en de bijstand.

Onder leiding van Carrie en onze eigen Sadet Karabulut, woordvoerster sociale zaken in de tweede kamer, spraken onder andere Agnes Jongerius, Emiel Roemer en Job Cohen hun bezwaren uit tegen de asociale plannen van dit kabinet om de rekening van de crisis bij de zwaksten in de samenleving te neer te leggen. Persoonlijk vind ik het super dat de PvdA eindelijk met de SP wil samenwerken om de strijd aan te gaan met Rutte en co. en niet is ingegaan op het aanbod van Femke Halsema van Groen Links om te kiezen voor D66 en Groen Links om de “conservatieve” SP links te laten liggen. Dit had de PvdA al veel eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit. Juist in deze tijden is linkse samenwerking van levensbelang.

Maar wat is dit onzalige kabinet nu eigenlijk van plan:

Het kabinet zet het mes in de Wajong, de sociale werkplaatsen (WSW) en de bijstand. De uitkering van gedeeltelijk arbeidsongeschikte jonggehandicapten zal per 1 januari 2014 worden verlaagd naar 70 procent van het wettelijk minimumloon. Met een bezuiniging van 120 miljoen euro in 2011 wordt de sociale werkvoorziening verder uitgekleed. De bezuinigingen op de sociale werkplaatsen, jonggehandicapten en de bijstand lopen in 2015 op tot ruim één miljard euro. In 2015 zullen volgens het CPB 30.000 plekken in de sociale werkvoorziening verdwijnen, terwijl nu al 25.000 mensen op de wachtlijst staan. Mensen die vaak op en top gemotiveerd zijn om te werken en voor wie hun baan hun trots is. Dit alles onder de mom van 'dan komen ze vanzelf wel aan een baan op de reguliere arbeidsmarkt'. Maar de kans dat de tienduizenden mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere baan komen, is nihil. Dat bewijst de huidige praktijk.

Slechts vijf procent van de mensen met een arbeidsbeperking stroomt uit naar regulier werk. Dat is al jaren zo. Mensen keren na jarenlange detachering bij een reguliere werkgever weer terug in de sociale werkvoorziening omdat hun contract niet wordt verlengd. Jonggehandicapten, ook hoger opgeleiden, solliciteren zich suf maar worden keer op keer afgewezen door werkgevers. Met de crisis is het alleen maar moeilijker geworden om mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Werkgevers hebben nu geen enkele prikkel om extra te investeren in iemand met een arbeidsbeperking. In de kabinetsplannen zit ook geen enkel voorstel om banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Sterker nog, als de kabinetsplannen bewaarheid worden, groeit de werkloosheid met 100.000 mensen.

Helaas blijft het niet alleen bij een groeiende werkloosheid. Mensen die buiten de sociale werkvoorziening vallen of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, komen allemaal in de bijstand terecht. En moeten net zoals bijstandsgerechtigden werken onder het minimumloon. Hiermee worden mensen die naar vermogen werken en hun stinkende best doen, veroordeeld tot een leven in armoede.
Als klap op de vuurpijl wordt het sociaal minimum vanaf 2010, in twintig jaar, verlaagd met netto 2.000 euro per jaar. Gemeenten krijgen te maken met aangescherpt armoedebeleid. Zij mogen mensen met een laag inkomen, minder bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag en ondersteuning geven. Het is schrijnend om te zien hoe het huidige kabinet de rekening van de crisis eenzijdig legt bij de meest kwetsbare mensen in de samenleving.

Waarom betalen zij de rekening van een crisis die zij niet hebben veroorzaakt?

Waarom moeten mensen met een arbeidsbeperking bloeden en blijven bankiers en bonusvangers buiten schot?
Wij willen: geen banen schrappen maar banen scheppen, geen ontslagen bij de sociale werkvoorziening, niet verdienen onder het minimumloon, goede opleiding en goede begeleiding, geen verlaging van de uitkeringen.

Jammer genoeg was er weinig steun en belangstelling van directie van de WEDEO maar ook de werknemers voor onze actie. De SP had een bus beschikbaar gesteld om deze manifestatie bij te wonen. Gelukkig konden onze Doetinchemse afvaardiging met de afdeling Winterswijk mee liften waarvoor onze hartelijke dank. Deze manifestatie is de opmaat voor meer en zwaardere acties om deze asociale maatregelen van tafel te krijgen. Als het moet gaan wij met z’n allen naar het Malieveld.

Harry Bosman
Fractievoorzitter SP afdeling Doetinchem.

 

Website Armoede Werkt Niet

 

U bent hier