h

Provincie Gelderland stimuleert gemeenten onverantwoorde financiële risico's te nemen

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

6 maart 2012

Provincie Gelderland stimuleert gemeenten onverantwoorde financiële risico's te nemen

De Gelderse SP vraagt zich in schriftelijke vragen af of de eis van de provincie Gelderland dat gemeenten meebetalen aan projecten niet tot ongewenste financiële risico's kan leiden. Door de eis van cofinanciering worden gemeenten verleid om meer geld uit te geven dan misschien wel verantwoord is in tijden van zware bezuinigingen. De Gelderse SP stelt voor de eis van cofinanciering los te laten.

Op dit moment zijn de provincie en gemeenten bezig om te komen tot stads- en regiocontracten voor de periode van 2013-2015. Gelderse gemeenten dienden daarvoor de afgelopen maanden projectvoorstellen in bij de provincie. De provincie hanteert daarbij de eis dat gemeenten ook zelf een aanzienlijke bijdrage leveren. Gemeenten moeten dus niet alleen met plannen komen maar moeten ook zelf de portemonnee trekken. Dat geldt ook voor een aantal culturele investeringen zoals in plannen voor de DRU fabriek (afbramerij).

De SP vindt de eigen bijdragen van gemeenten in tijden van voorspoed logisch en ook redelijk. Maar in tijden van zware bezuinigingen, waarin gemeenten alle zeilen bij moeten zetten om niet kopje onder te gaan, kan deze eis pervers uitpakken. De provincie (met een miljardenvermogen) verleidt als het ware gemeenten om meer geld uit te geven dan misschien wel verantwoord is. De meeste gemeenten zitten op dit moment met flinke tekorten maar willen natuurlijk toch graag meedelen in de provinciale voorspoed.

Er zijn steeds meer geluiden te horen dat de financiering van de bijdrage van de gemeenten een wissel gaat trekken op andere voorzieningen in de gemeenten. SP-Statenlid en woordvoerder financiën Peter Lucassen licht toe: 'Je houdt gemeenten een worst voor, ze krijgen geld voor projecten als ze zelf meebetalen. Maar dat geld hebben de meeste gemeenten op dit moment niet, sterker nog diverse gemeenten zijn al onder extra toezicht geplaatst, nota bene door diezelfde provincie."

De SP-fractie is van mening dat de eigen bijdrage van gemeenten in de huidige crisis een duidelijk risico oplevert in de begroting van de gemeenten. Zij wil van het college van gedeputeerde staten weten hoe groot dat risico is. Wat de SP betreft wordt de eis van cofinanciering versoepeld.

De SP heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

  1. Kan het college van GS een overzicht geven over de eigen bijdrage van gemeenten (cofinanciering) in verband met de stads- en regiocontracten in relatie tot de totale gemeentelijke begroting?
  2. Is het college het eens met de SP-fractie dat die cofinanciering een onverantwoorde wissel kan trekken op de financiële huishouding van gemeenten in de huidige tijden?
  3. Is het college bereid om het uitgangspunt van de cofinanciering gezien de financiële situatie van veel gemeenten te herzien?
  4. Zo niet, is het college van GS bereid de financiële situatie te betrekken bij de hoogte van het bedrag van cofinanciering. Hoe kijkt het college aan tegen de situatie en de financiële risico’s bij gemeenten als onverhoopt de cofinanciering niet wordt herzien gezien de verantwoordelijkheid die zij heeft in het kader van het toezicht op gemeenten?
  5. Wat doet de provincie om te voorkomen dat cofinanciering leidt tot grote financiële risico’s voor gemeenten?

 

U bent hier