h

Fractie SP Gelderland

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

17 maart 2015

Nog één dag en dan kunt u SP stemmen

Foto: SP

Morgen kun je op de SP stemmen!

Lees verder
5 februari 2015

DE KRACHT VAN STILTE, actie tegen beleid Edith Schippers op zondag 8 februari

Foto: SP

Kom naar de actie tegen het beleid van Edith Schippers zondag 8 februari tussen 2 en 3 bij het Amphion in Doetinchem.

Lees verder
2 april 2014

Peter de Vos presenteert “Gelderland Leest”

Op 28 maart 2014 organiseerde de Gelderse SP-Statenfractie een symposium over de toekomst van de bibliotheken in Gelderland. Rond 50 bezoekers luisterden naar interessante sprekers en discussieerden samen met een deskundig panel over het rapport “Gelderland leest”. Gedeputeerde Traag beloofde dat ze het initiatief zou nemen om belanghebbenden bij elkaar te brengen om hier een vervolg aan te geven.

Lees verder
2 maart 2014

Gelderse SP organiseert symposium 'Gelderland leest'

De Gelderse SP organiseert op vrijdag 28 maart in de bibliotheek De Rozet te Arnhem een symposium over de toekomst van de bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Het aantal bibliotheekvoorzieningen loopt flink terug. Waarom is dat erg? Wat kunnen gemeenten eraan doen? En wat is de rol van de provincie?

Lees verder
27 februari 2014

SP voor verlaging accijns: "Provincie moet ondernemers steunen "

De Gelderse SP-fractie vindt dat de provincie Gelderland samen met andere grensprovincies een vuist moet maken tegen de accijnsverhogingen die op 1 januari zijn ingegaan. Het kabinet van VVD en PvdA heeft met steun van D66, ChristenUnie en SGP de accijnzen op onder andere brandstof en drank met 5,5% verhoogd. Veel ondernemers in de grensregio’s zien als gevolg van deze belastingverhoging klanten over de grens verdwijnen en dreigen daardoor over de kop te gaan.
 

Lees verder
29 januari 2014

Opinie: Sportvoeding of zwemles?

SP-Statenlid en voormalig wielrenner Peter de Vos vraag zich soms hoofdschuddend af waar de provincie het geld voor sport aan besteed. De provincie komt met een plan 4 miljoen te investeren in voeding voor topsporters. De SP ziet liever dat het geld wordt besteed aan zwemlessen voor het toenemende aantal kinderen dat niet kan zwemmen.

Lees verder
18 januari 2014

SP wil dat provincie gaat meebetalen aan referenda over gemeentelijke herindelingen

De Gelderse SP komt met een initiatiefvoorstel om gemeenten financieel te ondersteunen bij het houden van een referendum over gemeentelijke herindelingen. De SP vindt het van belang dat bij bestuurlijke herindelingen de inwoners van betreffende gemeenten het laatste woord krijgen en vindt dat de provincie dat mede mogelijk moet maken door de helft van de kosten op zich te nemen. Het voorstel van de SP wordt binnenkort behandeld in provinciale staten.
 

Lees verder
16 november 2013

Laat de Goederentrein varen!

Op Zaterdag 16 november vond er in De Steeg een manifestatie plaats tegen de toename van het aantal goederentreinen door Oost Nederland.

Lees verder
13 november 2013

de Vos: Zeven ton extra voor cultuurinstellingen

Provinciale Staten hebben op 13 november een voorstel aangenomen om 700.000 euro toe te voegen aan het cultuurbudget van de provincie. Deze 7 ton komt uit een pot met niet besteed geld voor kunst bij infrastructuur-projecten. De provincie heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd op het cultuurbudget. Hiermee krijgen een aantal cultuurinstellingen weer wat lucht.

Lees verder
12 augustus 2013

Statenfractie SP organiseert Ronde Tafel over de bouw

Op initiatief van de Gelderse SP wordt op 11 september een Ronde Tafel Gesprek gehouden met mensen uit de wereld van bouwen en wonen. Centrale vraag is hoe we (met een deel van de Nuon-miljoenen van de provincie Gelderland) de bouw zouden kunnen stimuleren. Aanleiding is het plan van de Gelderse SP om 200 miljoen te investeren in sociale woningbouw. De bijeenkomst is van groot belang voor de toekomst van de Achterhoekse bouwbedrijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier