h

Sluiting De Kruisberg

Blijf niet mokkend aan de kant staan...

5 april 2013

Sluiting De Kruisberg

Steeds meer economen en politici geven aan dat het verstandig is om te investeren en dat een begrotingstekort van 3% niet meer heilig is. Tijdens de verkiezingen al benadrukte de SP deze punten, maar werd op dat moment weggehoond. De SP vreesde en vreest dat de economie wordt kapot bezuinigd. Op dit moment komt staatssecretaris Teeven met het onzalige idee om een groot aantal gevangenissen te sluiten, niet omdat er minder boeven zijn maar puur uit financieel oogpunt.

De vorige gemeenteraadsvergadering kwam de PvdA Doetinchem met op het eerste gezicht een sympathieke motie, die inhoudt dat het college alles in het werk moet stellen om gevangenis de Kruisberg in Doetinchem open te houden. De SP vindt deze motie een schaamlap voor beslissingen en afbraakbeleid van hun eigen Haagse PvdA collega’s. Overigens gaat het niet alleen om Doetinchem: ook de vestiging in Zutphen wordt geraakt, de PI Almelo zou moeten sluiten en daarnaast moet TBS-kliniek Oldenkotte in Rekken dicht; het is dus een mokerslag voor de hele (verre) regio.

Maar er is meer, deze sluiting staat symbool voor het beleid dat al door voorgaande kabinetten is ingezet en nu wel heel erg door het huidige rechtse kabinet wordt voortgezet. Wat Den Haag betreft, telt alles achter Veenendaal niet mee en kunnen de instellingen van de Rijksoverheid wel eventueel wegbezuinigd worden. Wij moeten niet vreemd opkijken wanneer in de nabije toekomst het belastingkantoor uit Doetinchem verdwijnt.

Volgens een minister blijk je ook te zeuren wanneer je als regio voor dubbelspoor pleit, terwijl dat door alle partijen in de regio als wenselijk wordt ervaren.
Je gaat je afvragen waarom wij als regio nog elk jaar een dinertje weggeven aan Haagse hotemetoten, terwijl zij ons tijdens dat dinertje wegzetten als zeurders en niet serieus nemen. Verder komen nog vele niet te overziene bezuinigingen op ons af die de regio in het geheel en Doetinchem in het bijzonder keihard zullen treffen, zoals de bezuinigingen in de thuiszorg.

Dat de motie is aangenomen komt doordat die, na een schorsing, in een breder perspectief is geplaatst en het college opdraagt om alles in het werk te stellen voor behoud van niet alleen de Kruisberg maar het gehele gevangeniswezen in de regio. Ook worden alle politieke partijen opgeroepen om hun collega’s in Den Haag aan te sporen om niet in te stemmen met het voorstel tot sluiting.
Voor SP Doetinchem is al duidelijk hoe onze collega’s in Den Haag erover denken, toch zullen ook wij hen nog een brandmail sturen. Donderdag 4 april hebben wij een gesprek gehad met het actiecomité van PI De Achterhoerk om te overleggen welke verdere acties wij samen met het actiecomité kunnen ontplooien. Ook hebben we inmiddels de petitie ondertekend en roepen we iedereen op om deze ook te ondertekenen.
Dit kan via de volgende link http://www.petities24.com

http://www.petities24.com

U bent hier